Ondernemen met een tunnelvisie op winstmarges en tevreden aandeelhouders is achterhaald. Het resulteert in een uitputting van de planeet en bovendien heeft jarenlange economische groei niet geleid tot een verbeterde financiële positie van werknemers. Hoog tijd voor een alternatief. In een nieuwe, eerlijke economie wordt de toegevoegde waarde van een onderneming niet langer enkel bepaald door financiële groei, maar gaat het om waarde voor de samenleving. In het bedrijfsleven zijn er dan geen CFO’s maar CVO’s: Chief Value Officers.

Ondanks de groeiende druk om te veranderen, staat de praktijk van het sturen op impact nog slechts in de kinderschoenen. “Duurzaamheid is nog te vaak een vernislaagje boven op het al bestaande verdienmodel. Impacts als klimaat, biodiversiteit, leefbaar loon en mensenrechten zitten nog veel te weinig verankerd in de besluiten van bedrijven”, aldus Werner Schouten, directeur Impact Economy Foundation. “Vaak zijn beslissingen nog voornamelijk gebaseerd op euro’s en niet op impact. Zaken als het welzijn van de medewerkers in de waardeketen, biodiversiteit of bijdrage aan klimaatverandering tellen nog niet op de balans.”

Dat kan anders! Het is cruciaal elke onderneming een impactonderneming wordt. Bestuurders horen niet alleen gericht te zijn op financiële winst. Om te komen tot een fundamenteel duurzame economie, een Impact Economie, is het essentieel dat bedrijven maatschappelijke impact centraal stellen bij elke investering, inkoopbeslissing en strategische keuze. Dit vereist nieuw leiderschap van de CFO die niet alleen financiële waarde maar ook maatschappelijke waarde (sociaal, menselijk, natuurlijk) centraal moet stellen.

CVO van het Jaar

Met de Chief Value Officer van het Jaar Award zet Impact Economy Foundation de financieel bestuurders (CFOs) die hierin vooroplopen in de spotlight. Het zijn de bestuurders (CFOs) die hun organisatie (+250 werknemers) besturen op basis van de True Profit, de échte winst van de onderneming voor de samenleving. CVOs zijn bestuurders die zo min mogelijk maatschappelijke kosten willen maken en zoveel mogelijk maatschappelijke winst. Ze zetten zich dus echt in voor fundamenteel andere, regeneratieve verdienmodellen en innovaties. Ook doen ze dat niet alleen, maar nemen ze andere bestuurders, organisaties en zelfs hele sectoren mee om impact centraal te stellen.

Schouten: “Door de leiders voor de nieuwe economie, de Impact Economie in de spotlights te plaatsen, zetten we de standaard voor impact in de bestuurskamers in Nederland. Zo creëren we een race naar de top voor brede welvaart!”

Van euro’s naar impact

Op 20 november tijdens het programma ‘Van Euro’s naar impact’, dat in samenwerking met Impact Economy Foundation tot stand is gekomen, gaan we in gesprek met impactondernemers, CFOs en leiderschapsexperts over de kernvraag: Hoe maken we ook van grote corporates impactondernemingen? Doe je ook mee? Reserveer hier je gratis plekje!