Donderdag 3 november gaan we in Pakhuis de Zwijger in gesprek over stadsparken. Hoe ziet de toekomst van Amsterdamse stadsparken eruit en hoe blijft deze ruimte toegankelijk voor alle bewoners van Amsterdam. Samen met ontwerpers, adviseurs, ondernemers en bewoners praten wij deze avond over inclusieve ontwerpmethodes, het ervaren van prettige plekken, natuur inclusieve stadsparken en participatie van en voor bewoners. Want het is mijn park, maar ook jouw park.

Stadsparken zijn van groot belang voor de stad en zijn voor iedereen even toegankelijk. Dat lijkt een gegeven, maar de openbare ruimte, en daarmee stadsparken, staat in Amsterdam onder steeds grotere druk. Zo schrijft Het Parool dat Amsterdam eerder dan iedereen dacht in 2030 de grens van 1 miljoen inwoners passeert wat volgens Stedelijk Onderzoeker Willem Boterman gaat leiden tot; ‘een nog hardere strijd om de ruimte in de stad.’ Je ziet overal dat groene ruimte verdwijnt ten koste van de oprukkende stad. Amsterdam staat bijvoorbeeld met stip op nummer 1 als stad met het minste groen van Nederland. En dat groen neemt ook in hard tempo af. Zo werd berekend dat in 13 jaar tijd 600 voetbalvelden aan groen is verdwenen. Zo ook Amsterdam: hier versteent steeds meer. Het is zelfs zo dat zeven van de tien meest versteende wijken van Nederland in Amsterdam zijn.

Dat terwijl groen een steeds belangrijkere rol krijgt toebedeeld in het ruimtelijk domein. Parken zijn – zeker tijdens en door corona – herontdekte plekken in de stad. Stadsparken staan door de groeiende bevolking en klimaatproblematiek ook steeds meer in de belangstelling.

Daarnaast wordt een stad zoals Amsterdam steeds diverser. Van een meerderheidsgroep is in Amsterdam geen sprake meer en daarmee is de zogeheten superdiversiteit een feit. Er zijn dus steeds meer meningen waar rekening mee gehouden moet worden. Ook hierin kunnen stadsparken een belangrijke rol spelen. Want al die verschillende mensen kunnen immers gratis en voor niets gebruik maken van deze openbare ruimte(s).

Hoe ziet die rol er dan precies uit hoor ik je denken? Het begint met goed ontwerp en het betrekken van bewoners en gebruikers in een vroeg stadium. Daarnaast is het belangrijk voor een stad om de waarde van een goed ontworpen stadspark duidelijk te hebben. Parken kunnen bijvoorbeeld zorgen dat de temperatuur op bepaalde gebieden tot wel 7 graden afneemt. En kunnen ze dienen als klimaatbuffer om extreme regenval op te vangen. Onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van parken stress verminderend werkt en bevorderlijk is voor je gezondheid. Mensen zijn daarnaast gezonder wanneer een park deel uitmaakt van een woonomgeving. Daarnaast zorgen parken – wanneer goed ontworpen – voor het verhogen van sociale cohesie en het versterken van de community.

Genoeg reden dus om donderdag 3 november om 20:00 dieper in te gaan op de vraag: hoe ziet de toekomst van Amsterdamse stadsparken eruit en hoe zorgen we dat parken ontworpen worden voor de Amsterdammer. We gaan deze avond in gesprek met onder andere Wouter Corvers (Corvers Design Studio), Kyra Kuitert (Adviseur openbare ruimte Bureau KM) en Caroll Sastro (Voorzitter platform gehandicapten Zuidoost) en we hopen ook de tongen van het publiek los te krijgen over de Amsterdamse stadsparken. Meld je gratis aan voor dit programma en praat mee op 3 november!