Het festivalseizoen is van start gegaan! Dit betekent dat we als menig Amsterdammer door de stad fietsen om het leukste festival te bezoeken. Er zijn de afgelopen jaren flink wat festivals bijgekomen in Amsterdam waardoor de stad een reputatie heeft opgebouwd als een bruisend centrum van muziek, kunst en creativiteit. Echter heeft de groei van festivals ook geleid tot bezorgdheid over de impact ervan op de natuurlijke omgevingen rondom Amsterdam en in sommige gevallen zelfs tot actie. Festivals hebben namelijk veel impact op de flora en fauna van de natuurgebieden.

De groeiende bezorgdheid, en de daar bijbehorende nieuwe regels, maakt de toekomst van festivals onzeker. Festivalorganisatoren beweren dat ze er alles aan doen om zo min mogelijk last te geven aan de natuurgebieden. Vele festivals hebben een milieucoördinator die hen adviseert en maken gebruik van duurzame voorzieningen zoals groene batterijen, elektrische wagens en biodiesel van oud frituurvet. Maar ondanks deze maatregelen is dit niet altijd genoeg geweest. Zo moest het festival ‘Welcome To the Future’ stoppen, en heeft het festival in 2022 haar laatste editie gehad.

Hoe ziet de toekomst voor andere festivals in natuurgebieden eruit? Op 13 juni zullen wij hierover praten in Pakhuis de Zwijger. Deze avond zullen de sprekers de verschillende kanten van het verhaal belichten. Het programma is onderdeel van de reeks Stem van de Stad waarbij er ook raadsleden aan tafel zullen schuiven om te bespreken hoe dit ‘probleem’ in Amsterdam opgelost kan worden.

De sprekers die aan tafel zullen zitten zijn Daniel van Drunen, organisator van verschillende festivals in en rondom Amsterdam zoals Oranjebloesem, de Zon en Lago Lago. Daarnaast zit Milou Mulder, voorzitter van Stichting Hart voor het Twiske. Zij zien toe op de goede uitvoering van de Wet Natuurbescherming NL en Europese Natura2000 regel- en wetgeving. In het verlengde daarvan controleert de stichting vergunningen en onderliggende ecologische onderzoeken op onrechtmatigheden in het Natura2000 Vogelrichtlijn en NNN-gebied Het Twiske. Geconstateerde onrechtmatigheden maakt zij door haar zienswijze kenbaar te maken aan de bevoegde instanties. Ook zal er een ecoloog aanwezig zijn die kan vertellen wat de schade is die festivals aanrichten op de natuur en wellicht wat mogelijke oplossingen kunnen zijn hiervoor.

In het tweede deel van het programma zullen de raadsleden uit de Gemeenteraad van Amsterdam aanschuiven. Zij zullen bespreken hoe de toekomst van festivals in Amsterdam eruit gaat zien.

Wil je er graag bij zijn en meepraten? Reserveer nu je gratis plek!