Reinier van Lanschot (29) was tot voor kort manager bij de voedingsdistributeur Ahold Delhaize. Nu is hij lijsttrekker van Volt in Nederland, een radicale politieke middenpartij. Volt is de eerste Europese partij. Zijn intrede begon de middag van 9 december 2018, toen hij, vijftien anderen én Andrea Venzon (oprichter van Volt) bijeen kwamen in een kroeg in Amsterdam. Samen met zijn collega’s streeft Reinier naar een politiek en democratisch functionerende Europese Unie. Europa heeft lang genoeg gewacht!

Hi Reinier! Allereerst, wat houdt de politieke partij Volt eigenlijk in?
‘Volt is radicaal, pragmatisch, progressief (gematigd) en de eerste Europese politieke partij. Echter werkt een partij die alleen Europees is niet. We moeten op Europees, nationaal en lokaal niveau actief zijn. Op dit moment is het nog onmogelijk om als Europese partij mee te doen aan de verkiezingen. Om die reden wordt Volt in elk land apart geregistreerd. In elk land voeren wij campagne met hetzelfde programma onder dezelfde naam. Momenteel is Volt in alle 28 lidstaten actief. Volt werkt dus nu al op lokaal, nationaal en Europees niveau en tussen deze verschillende niveaus wordt samengewerkt. De verschillende vertegenwoordigers van zowel lokale als nationale teams én team Europa kunnen zo coördinatie, afstemming en politieke samenhang garanderen. Op alle niveaus willen wij burgers betrekken bij de politiek en het bestuur. Zo creëer je een publieke ruimte, waar op Europees niveau gedacht wordt.’

Volt is de eerste partij die echt Europees denkt.

Waarom heeft Europa een partij als Volt nodig?
‘Door globalisering zijn Europese landen afhankelijk van elkaar geworden. Organisaties, bedrijven en maatschappelijke ontwikkelingen zijn grensoverschrijdend, maar de politiek in Europa is nationaal gebleven. Dit betekent dat politici in het Europees Parlement vaak nationale politiek bedrijven. Bovendien groeit er wereldwijd een trend van nationalisme en populisme. Hierdoor staat de samenwerking onder druk en is het moeilijk een vuist te maken tegen grensoverschrijdende problemen, zoals klimaatverandering, migratie, terrorisme en de invloed van technologische veranderingen.

Daarom willen wij de Europese Unie politiek maken en de politiek Europees.

Volt streeft naar Europees stemrecht, recht van initiatief en meer beslissingsbevoegdheid voor politieke partijen op Europees niveau. De Europese partij Volt zorgt voor de supranationale stap, die de Europese Unie niet heeft gezet. Dit is nodig om te kunnen reageren op gebeurtenissen als de Brexit, met elkaar te kunnen samenwerken en grensoverschrijdende problemen op te lossen.

Verder wil ik vermelden dat een supranationale samenwerking niet ten koste hoeft te gaan van de Europese culturele diversiteit. De culturele diversiteit maakt Europa juist een vet continent, een continent van veel verschillende landen met ieder een eigen hart. Wel geloof ik in universele rechten. In Europa hebben bijvoorbeeld maar 16 van de 28 lidstaten het homohuwelijk geheel of gedeeltelijk gelegaliseerd. In Europa kent het homohuwelijk dus verschillende ladingen. Volt wil gelijke rechten in heel Europa. Vanuit één programma, maar met de mogelijkheid om per land accenten te leggen, knokt Volt voor de waarden waar wij voor staan. Deze strijd is makkelijker te winnen wanneer Europa samenwerkt op supranationaal niveau.’

Wat hopen jullie met de politieke Partij Volt te bereiken?
‘Volt is opgericht om daadwerkelijke verandering te brengen op lange termijn. De eerste stap is dat wij meedoen aan de Europese verkiezingen in mei 2019. Ons doel is 25 zetels uit 7 verschillende landen te halen om zo voor het eerst in onze geschiedenis een verenigde en transnationale partij in het Europees Parlement te vormen! Daarnaast streven wij naar een Europa als federatie van staten voor verdergaande samenwerking. Dit klinkt voor sommigen eng, maar besef dat Nederland vroeger ook niet één staat was. Nederland was ‘De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’.’

Wat verwacht je van het VPRO Tegenlicht Meetup #146: ‘Next Generation Democracy’ op woensdag 23 januari?
‘Vanaf 1989 hanteert de wereld vooral een progressieve liberale ideologie met democratische systemen, maar tegenwoordig groeit de opkomst van een anti-liberale wereldorde. Er komen steeds meer autoritaire leiders op, die een ander regime voor ogen hebben. Ik hoop dat het programma: ‘Next Generation Democracy’ mensen laat realiseren dat men moet strijden voor liberale waarden en een goede democratie. Ik hoop dat men zich, na het bijwonen van dit programma, aansluit bij democratische partijen.’

Samengesteld door
Tamara Sela
Stagiair Technologie en Veiligheid / New Democracy
Dit artikel gaat over