Afgelopen decennia hebben we in Nederland heel veel overgelaten aan de markt. Gezondheid, werk, economie en sociale zaken zijn maar wat voorbeelden. Maar de markt geeft geen garanties op het gebied van rechtvaardigheid, gelijkheid, eerlijkheid en solidariteit, en burgers zijn in de steek gelaten. Er wordt daarom hardop gedroomd over een herwaardering van de overheid. Die herwaardering lijkt een nieuwe en grotere rol in te houden voor de overheid in de publieke sector. De overheid kan economische welvaart beter verdelen onder burgers. Dat gaat ook over de vormgeving, het aanjagen en het bijsturen van onze economie. Maar op basis van welke ideologie gaat de overheid dat doen? En gaat de overheid dan nieuwe voorwaarden stellen aan de markt zodat die innoveert of de markt beperken en zelf een deel van de markt overnemen? En hoe gaat dat dan? In deze programmareeks onderzoeken we de mogelijkheden om vrijheid en voorspoed voor iedereen te bevorderen door regulering van de arbeidsmarkt, ons geld, en het belastingsysteem.

Ontwikkeld door
Noor Kuijpers