Hoe ziet de leescultuur eruit in Amsterdam Zuidoost? Hoe kunnen wij meer mensen inspireren om te lezen? Wat inspireert auteurs om te schrijven? Hoe zorgen we ervoor dat de (kinder)boeken-wereld inclusief en herkenbaar is? Vragen zoals deze worden besproken tijdens het leesoffensief, een boekenprogramma waarin we in gesprek gaan met schrijvers of leesdeskundigen uit Amsterdam Zuidoost. We gaan in op de leescultuur in Zuidoost. In deze serie geven we schrijvers de mogelijkheid om te vertellen over hun eigen werk en inspiraties, maar gaan we ook in op hun wegen om anderen te inspireren.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

New Metropolis maakt dit programma in samenwerking met ZO=Zuidoost, als onderdeel van het Masterplan Zuidoost.

Marcel La Rose (Paramaribo 1951) voelt zich verbonden met Amsterdam Zuidoost. In 1978 kwam hij hier wonen en hij ging er nooit meer weg. De vier kinderen van Marcel en Nenita groeiden in dit stadsdeel op. Veel maatschappelijke functies heeft Marcel in Zuidoost bekleed. Ondermeer was hij voorzitter van de Muziekschool Zuidoost. Na de leiding te hebben gehad over het Surinaams Jongeren Centrum Kwakoe, werd hij in 1991 directeur van de Bedrijvenvereniging Amsterdam Zuidoost. In die functie was hij 16 jaar lang nauw betrokken bij de stormachtige ontwikkeling van Amstel III en het Arena Centrumgebied. In 2010 werd hij gekozen tot stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Marcel is tegenwoordig voorzitter van de Ondernemersvereniging van het Westpoort bedrijvenpark.
Marcel schreef onlangs het boek “Piet Bolwerk, hoeder van cultuurhistorie op twee continenten”. Het verhaalt over het bewogen leven van zijn oom tegen de achtergrond van de roerige jaren ’60, waarin de kiem gelegd werd voor de Surinaamse Onafhankelijkheid in 1975.
Bart Krieger is onafhankelijk kunsthistoricus, curator en publicist. Onlangs (2021) schreef hij in opdracht van The Black Archives een essay over de uitsluitingsmechanismen in de kunstsector en black excellence in Nederland. Zowel in Nederland als in Suriname heeft hij tentoonstellingen samengesteld voor o.a. Readytex Art Gallery (Paramaribo), verschillende CBK’s en het Stedelijk Museum Amsterdam (Surinaamse School).

Momenteel werkt hij aan de totstandkoming van het Suriname Museum in Amsterdam. Daarnaast is hij initiatiefnemer van ‘Kunst Toko BAM! Een antiekwinkeltje in de Amsterdamse Jordaan met kunst en curiosa. Met het aanbod focust hij zich op de representatie van zwarte mensen in (toegepaste) kunst.

Patienta Assen is moeder van de kleuter Elijah. Ze is docente geschiedenis en maatschappijleer. Ze vindt dat elk kind zichzelf moet kunnen herkennen in (kinder)boeken. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren wat diversiteit betekent. Niet om de verschillen negatief te benadrukken, maar om aan te leren dat ‘anders zijn’ normaal is en dat kinderen allemaal gewoon kinderen zijn. Kinderboeken spelen een belangrijke rol in de identiteitsontwikkeling van kinderen. Het is een meerwaarde wanneer ze leren over verschillende culturen, gewoonten of gezinssamenstellingen. Deze boeken zorgen ervoor dat je in gesprek kan gaan met kinderen over de wereld die anders kan zijn dan de omgeving waarin ze opgroeien en dat anders zijn niet verkeerd hoeft te zijn, want ongeacht je huidskleur, geloof, geaardheid of geslacht, mag je trots zijn op wie je bent.

ProgrammareeksLeesoffensief

We gaan in op de leescultuur in Zuidoost. In deze serie geven we schrijvers de mogelijkheid om te vertellen over hun eigen werk en inspiraties, maar gaan we ook in op hun wegen om anderen te inspireren.