Global Trends
Week Tegen Racisme

Workshop: Tools Tegen Alledaags Racisme (VERZET)

Interactieve workshop waarbij aan de hand van casussen tools tegen alledaags racisme worden gepresenteerd.
donderdag 19 mrt, 17.00
do 19 mrt, 17.00
Workspace

In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Helaas komt dit nog veel te vaak voor. Wat moet je doen als je het slachtoffer wordt van discriminatie en uitsluiting? Wat kan je doen wanneer je als bijstander merkt dat een persoon wordt gediscrimineerd? Bij welke instanties kun je terecht als je een melding wilt doen?

Doelstelling: Tijdens de interactieve workshop Tools tegen alledaags racisme krijgen de deelnemers aan de hand van een aantal casussen, handvatten om situaties van discriminatie en uitsluiting te herkennen en er vervolgens effectief op te reageren.

Vorm: Voor deze workshop is gekozen om de zogenoemde “Disney-methode” te handteren. De kern van de Disney methode is dat een vraagstuk vanuit vier verschillende perspectieven word bekeken. In deze techniek gaat men uit van de volgende perspectieven: de critici, de dromers, de realisten, en de toeschouwers. De deelnemers worden in groepen verdeeld en krijgen elk een casus voorgeschoteld.