> Let op: dit programma is verplaatst van maandag 8 februari naar maandag 1 maart.

Hoe gaan we in Amsterdam om met de grote diversiteit van de bewoners? In een serie van zes (online) bijeenkomsten kijken we terug en blikken we vooruit op concrete onderwijspraktijken waar actief bevorderen van Amsterdammerschap wordt vormgegeven. Docenten, scholieren, directeuren, bestuurders, wetenschappers en politici gaan met elkaar en geïnteresseerden in gesprek over wat wel en niet werkt, over successen en oplopende conflicten, over onderzoeksresultaten en methodieken, over persoonlijke ervaringen en stedelijke ambities. In deze aflevering duiken we dieper in cultuurverandering binnen de tranformatieve school.

Amsterdam kenmerkt zich door een grote diversiteit van haar bevolking. Al eeuwenlang trekt Amsterdam een grote variëteit aan mensen aan. Mensen die zich, eenmaal hier gesettled, net zo Amsterdammer voelen als mensen die hier al veel langer zijn. De diversiteit maakt Amsterdam uniek en biedt een grote rijkdom aan de stad en haar inwoners. Maar het vraagt ook wat van haar inwoners. Je verbinden met de stad betekent ook dat je leert omgaan met de verschillen in de stad.

Burgerschapvaardigheden van haar inwoners zijn in een diverse stad als Amsterdam een absolute voorwaarde voor een prettig leefbare stad. Burgerschap gaat over het maatschappelijk functioneren van mensen. Het gaat over de manieren waarop individuen zich verhouden tot anderen en gemeenschappen, en daarmee over omgaan met verschillen, diversiteit, sociale cohesie en solidariteit. Daarnaast gaat burgerschap over de verhouding tussen individuen, autoriteiten en instituties. Hierbij spelen aspecten als democratie, invloed en mensenrechten een belangrijke rol.

De afgelopen jaren heeft Gemeente Amsterdam samen met de onderwijswereld op een aantal scholen nadrukkelijk ingezet op Amsterdams burgerschap, oftewel Amsterdammerschap. Een begrip dat staat voor jezelf kunnen zijn in een diverse omgeving en een ander ook die ruimte gunnen. Het staat voor het vermogen om in gelijkwaardigheid samen de stad vorm te geven. Dat gaat niet altijd vanzelf. Burgerschap en diversiteit zijn niet alleen mooi, maar ook complex. De praktijk laat zien dat verschillen tussen mensen helaas ook vaak samengaan met segregatie, kansenongelijkheid, achterstelling en conflict.

ProgrammareeksAmsterdammerschap

In een serie van zes (online) bijeenkomsten kijken we terug en blikken we vooruit op concrete onderwijspraktijken waar actief bevorderen van Amsterdammerschap wordt vormgegeven. Docenten, scholieren, directeuren, bestuurders, wetenschappers en politici gaan met elkaar en geïnteresseerden in gesprek over wat wel en niet werkt, over successen en oplopende conflicten, over onderzoeksresultaten en methodieken, over persoonlijke ervaringen en stedelijke ambities.