Tussen boerderij en bord wordt ongeveer 1/3 van het geproduceerde voedsel verspild. De productie van voedsel zorgt wereldwijd voor verspilling van water, grootschalig landgebruik en ongeveer 8% uitstoot van broeikasgassen. Nederlanders verspillen samen bijna 600 miljoen kilo voedsel per jaar. Verandering is nodig. In dit programma maken we de balans op en luisteren we naar creatieve en innovatieve oplossingen. Wat is de staat van voedselverspilling in Nederland? Welke rol kunnen dieren spelen in een circulair voedselsysteem? Welke culinaire innovaties zijn mogelijk met reststromen? Op welke manier maken we de meeste impact? We gaan in gesprek met experts en ondernemers.

Toine Timmermans is het Nederlandse gezicht in de strijd tegen voedselverspilling. De programmamanager Duurzame Voedselketens van Wageningen University & Research wil maar één ding: voedselverspilling in Nederland verminderen. “Een kwart van ons voedsel gaat de prullenbak in en dat moeten we voorkomen. Eigenlijk heel simpel.” Sinds januari 2019 is hij directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Als directeur van de stichting bedenkt Timmermans samen met 52 kleine en grote bedrijven concrete oplossingen voor problemen waar deze bedrijven tegenaan lopen als het gaat om het onnodig weggooien van voedsel.

Nel Schellekens is een bekende verspillingsvrije chefkok. Ze kookt al 25 jaar vol passie vanuit het principe dat je eet wat er van het land komt. Nel kookt met enorm veel energie en liefde en haalt alles uit haar eigen, heel directe omgeving. Als het daar niet is, gebruikt ze het niet. Citroenen vind je niet in haar keuken, wel zure appels. Boeren weten haar inmiddels te vinden, omdat ze de naam heeft dat ze werkelijk met alles wel iets kan maken.

Dirk Koolen is projectmanager en sociaal ondernemer. Hij houdt zich al jaren bezig met groen, voedsel(verspilling) en duurzaamheid. Hij startte zijn werkzame leven bij een cateringbedrijf. In Amsterdam werkte hij bij Instock en Albert Heijn (tegenwoordig Instockmarket), waar hij vanuit projectmanagement door rolde naar voedsel,- en sociale transities. In januari 2018 richtte hij circulaire stadsboerderij De Herkomst op in Amsterdam West. Hier staat het varken, de circulaire keten en goede lokale producten centraal.

Erik Koldenhof is vanaf januari 2020 senior programmamanager bij de gemeente Amsterdam. Na het vast stellen van de Voedselvisie door de gemeenteraad van Amsterdam in 2014 is het nu tijd voor de uitrol van het programma. Erik stelt hiervoor een Amsterdamse Voedselstrategie op, langs 6 strategische lijnen: sociale verbinding van voedsel, afval en voedselverspilling, gezonde voedselomgeving, distributie – lokale/regionale productie, ondernemerschap en dierenwelzijn.

Dit programma is ontwikkeld door
Sara De Boer
Programmamaker Duurzame Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Bahram Sadeghi
Schrijver/ Moderator
ProgrammareeksDe Hongerige Stad

Voedsel heeft een grote maatschappelijke waarde. Deze programmareeks geeft een nieuwe kijk op de rol van ons voedsel en op de stedelijke ontwikkeling en werkgelegenheid. Voedsel speelt een prominente rol in de wijze waarop steden hun toekomst plannen. Ook de gemeente Amsterdam heeft een voedselvisie waarin wordt beschreven hoe voedsel gerelateerd is aan gezondheid, sociale participatie, duurzaamheid, economie en educatie. Welke nieuwe verbindingen kan ons voedsel maken in de stad?