De gemeente Amsterdam werkt met partners aan een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling en ontwerpen in de openbare ruimte. De stad groeit en dit zorgt voor nieuwe opgaven voor onder meer klimaatadaptatie en de energietransitie. De nieuwe integrale ontwerpmethode is gevat in een boek. Centraal staat een nieuwe ontwerpmethode voor de openbare ruimte en een herziening van het planproces met meer regie op de ondergrond.
Het webinar en het later volgende symposium in oktober dienen als start van een nieuw nationaal samenwerkingsverband waarbij gemeentes in de toekomst gezamenlijk kunnen werken aan het implementeren en doorontwikkelen van de methode.

Sprekers

 • Nathan de Groot – moderator
 • Joyce van den Berg – initiatiefnemer en ontwikkelaar integrale ontwerpmethode openbare ruimte, landschapsarchitect, gemeente Amsterdam
 • Hans van der Made – initiatiefnemer en ontwikkelaar integrale ontwerpmethode openbare ruimte, Stedenbouwkundige, gemeente Amsterdam
 • Yvonne van der Laan – plaatsvervangend directeur Ruimtelijke Ordening, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Hans ten Hoeve – Programmamanager Atelier X, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Caroline Nevejan – Chief Science Officer bij de gemeente Amsterdam
 • Pieter Kraaijeveld – Interim directeur Ruimte en Duurzaamheid bij gemeente Amsterdam
 • Ellen Nieuweboer – Projectdirecteur, Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam als opdrachtgever van het projectgebied Amstel-Stad
 • Alfred Kazemier – Directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Stadsontwikkeling, gemeente Groningen
 • Annius Hoornstra – Concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Zaanstad
 • Edim Hadziavdic – Directeur Stadsbeheer, Openbare werken, gemeente Rotterdam
 • Frank Tazelaar – Lid directieteam Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam
 • Peter Kievoet – Directeur Economie, Mobiliteit en Ruimte, gemeente Den Haag

Wil je in contact komen met het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties, e-mail dan Marleen de Ruiter [email protected]

Dit programma is ontwikkeld door