Meer dan de helft van alle Amsterdammers is vrouw. Ook is ruim 29% van alle Amsterdamse inwoners gelovig: 15% is christen, 13% is moslim, 1% is joods, boeddhistisch of hindoeïstisch. Andere Amsterdammers zoeken op een andere manier naar zingeving. De variaties zijn enorm, ook onder vrouwen. Wat betekent het om vrouw en religieus te zijn binnen een stad die steeds verder seculariseert? Of om op te groeien in een omgeving die er andere religieuze opvattingen op na houdt dan jijzelf? Wat betekent religie voor vrouwen als het gaat om empowerment, zelfbeschikking en gelijkwaardigheid? Kortom, op welke manier speelt geloof en zingeving een rol in het dagelijks leven van Amsterdamse vrouwen? En hoe beïnvloedt dit alles hun plek in de samenleving? In dit online symposium over vrouwen en religie in de stad gaan we in twee avondprogramma’s in gesprek met Amsterdamse vrouwen. Over identiteit, geloof, emancipatie en alles wat daarbij komt kijken.

Podcasts

Luister ook onze podcasts over dit onderwerp, met Atria directeur Dr. Kaouthar Darmoni en religiewetenschapper Anne Dijk.


Luister- en abonneer ook via Apple Podcasts en Spotify.

In dit tweede gesprek staat het culturele, maatschappelijke, politieke en sociale belang van (religieuze) gemeenschappen in Amsterdam centraal. Wat betekent het voor Amsterdamse vrouwen om bij een gemeenschap te horen, of juist niet? Hoe komen levensovertuiging, gender en lidmaatschap van een gemeenschap samen in individuen? Welke intersecties leiden tot uitsluiting, wat zijn andere uitdagingen en waar liggen kansen? En tot slot, hoe verhouden al die gemeenschappen zich tot elkaar in een stad waar elke straathoek gelijk staat aan een ander perspectief? Opnieuw een programma met veel ruimte voor dialoog, onder leiding van moderator Anne Dijk. Ook verwelkomen we een speciale gast, advocaat en imam Seyran Ateş, uit Berlijn.

Kijk het eerste gesprek hier terug.

Anne Dijk is religiewetenschapper, Islamoloog en Islamitisch Theoloog met een specialisatie in autoriteitsstructuren. Ze is oprichter en voorzitter van Fahm Instituut, adviseur op het gebied van islam en sociale vraagstukken en hoofddocent van diverse Fahm cursussen. In haar dagelijks leven promoveert Anne aan de VU Amsterdam binnen het project Extreme Beliefs. Haar onderzoek richt zich op argumentaties ten aanzien van de positie van vrouwen in diverse fundamentalistische levensbeschouwingen. Tevens is ze onafhankelijk strategisch adviseur, analist en onderzoeker vanuit het bedrijf Fikr Consultancy.

Manuela Kalsky is theoloog en bekleedt sinds 2012 als bijzonder hoogleraar de Eward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit. Ze is voorzitter van Stichting Nieuw Wij. In haar werk staat het overbruggen van wij/zij tegenstellingen in de samenleving centraal. Manuela is praktiserend Christen.

Fatima el Mourabit is vakbondsvrouw voor de FNV en voorzitter van Platform Nieuwe Vrijdenkers, een plek voor mensen, net als Fatima zelf, met een islamitische achtergrond die niet meer geloven. Fatima organiseert onder andere ontmoetingen, lezingen en thema-avonden om (toekomstige) ex-moslims het gevoel te geven niet alleen te zijn. Ook is ze één van de twaalf personages die gevolgd wordt in het boek Nieuwe Vrijdenkers van Boris van der Ham en Rachid Benhammou.

Dinah de Riquet-Bons is Hoofd Creatieve Strategie en Internationalisering voor Adelheid en Zina Platform. Daarnaast zit ze in het bestuur van Pride Amsterdam, werkt ze voor Trans United Europe als voorzitter en is ze director van de Trans United Kliniek die ze drie jaar geleden oprichtte. Ze maakt zich als trans vrouw met een Joods-Molukse achtergrond hard voor hiv, trans- en sekswerkrechten en bi-culturele LGBTQI+-ers.

Kaouthar Darmoni is directeur van Atria, kennisinstituut van emancipatie en vrouwengeschiedenis. Ze is afgestudeerd en gepromoveerd in gender studies en heeft diverse (academische) publicaties op haar naam staan. Verder is Kaouthar ondernemer en actief binnen verschillende internationale vrouwenbewegingen. Zelf groeide ze op in Tunesië met de soennitische Islam, het Jodendom en het Christendom. Inmiddels heeft ze voor het spirituele pad van het soefisme gekozen.

Seyran Ateş is advocaat, auteur en feminist. Ze richtte in 2017 de progressieve en inclusieve Ibn Rushd-Goethe Moskee op in Berlijn. Dit is de eerste zelfbenoemde liberale gebedsplaats voor moslims in Duitsland. Seyran zet zich in voor gendergelijkheid en spreekt zich uit over de patriarchale structuren in Islam. Ze is een voorstander van hervormingen binnen de islam.

Amma Asante is directeur van de Landelijke Cliëntenraad, een vertegenwoordiging naar de landelijke overheid van mensen die een uitkering ontvangen in de Participatiewet. Van 1998 tot 2006 was ze Amsterdams gemeenteraadslid namens de PvdA. Ze staat als nummer 47 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Amma groeide op in Ghana en is onderdeel van een Christelijke gemeenschap in Amsterdam Zuidoost.

Berna Toprak is PhD-kandidaat aan de UvA. Ze is communicatiewetenschapper en gespecialiseerd in Gender en Etniciteit. Op dit moment doet ze onderzoek naar de problematisering van moslims in Nederland. Als mede-oprichter van vrouwencollectief S.P.E.A.K., strijdt Berna voor gelijke kansen voor moslima’s in Nederland. Bij Stichting Fahm Instituut houdt ze zich bezig met Islamitisch feminisme, masculiniteit en seksualiteit. Zelf is Berna praktiserend moslima.

Chantal Suissa-Runne is adviseur en coach op het gebied van onder andere identiteit, diversiteit en inclusie, polarisatie en samenleving. Ze adviseert overheid en maatschappelijk veld over deze thema’s en is werkzaam voor Nieuw Wij; eerder als hoofdredacteur, inmiddels als senior adviseur. Chantal zetten diverse programma’s op voor het verbinden van verschillende (religieuze) groepen in de samenleving, het tegengaan van racisme en uitsluiting en empowerment van jong talent. Chantal is praktiserend Joods.

Siela Ardjosemito-Jethoe schrijft columns en geeft training op het gebied van diversiteit in het binnen en buitenland. Ook is ze adviseur Diversiteit en Inclusie voor Universiteit Leiden. Siela heeft een achtergrond in antropologie en kijkt met die blik naar religie en gemeenschappen. Zelf is ze praktiserend Hindoe.

Fotocredits

Fatima el Mourabit door Brenda van Leeuwen
Seyran Ateş via Seyran Ateş
Kaouthar Darmoni door Marieke Lucas
Siela Ardjosemito-Jethoe via Culturele Code Diversiteit
Amma Asante via Amma Asante
Manuela Kalsky via CU
Chantal Suissa-Runne door Claudia Kamergorodski
Dinah Bons via EPATH
Berna Toprak – Berna Toprak

Dit programma is ontwikkeld door