Stationsgebieden in Nederland zijn eigenaardige ruimtes. Er komen ontzettend veel mensen, ze huisvesten multifunctionele bedrijvigheid en toch worden ze vaak bestempeld als gure, ongezellige plekken. De potentie van deze gebieden is echter enorm en de plannen voor de gebieden zijn misschien nog wel groter. Hoe transformeer je de stationszones tot bruisende stadscentra? In de nieuwste omgevingsvisie van Amsterdam staat dat spoorzones in Amsterdam hoog-stedelijke milieus en stationskwartieren moeten worden. Hoe werk je aan deze ambitie en hoe gaat dat er dan uitzien? In dit programma nemen we de belangrijkste transformatiegebieden rondom stations onder de loep en bespreken we de opgave om van deze gebieden nieuwe stadscentra te maken.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Marianne Loof is Marianne Loof is architect en founding partner van LEVS architecten. Als toegewijd deelnemer aan het publieke debat heeft Loof zich ingezet voor duurzame ruimtelijke kwaliteit, met leidende rollen in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam, het hoofdbestuur van de BNA, ARCAM en de Welstands- en Monumentencommissie in Den Haag. Sinds 2022 adviseert zij als Spoorbouwmeester NS en ProRail over integrale ruimtelijke kwaliteit binnen de spoorsector.

Daan Klaase is Manager Stationsontwikkeling en tijdelijk ook manager Onderzoek van NS Stations. Met zijn team voert hij regie op de planvorming van nieuwbouw en verbouw van stations en ketenvoorzieningen in heel Nederland. Daan werkte o.a. bij Twynstra Gudde, MAB en Fakton. Hij werkte als ontwikkelaar en projectdirecteur aan binnenstedelijke opgaven zoals het Wijnhavenkwartier in Den Haag, Stadshart Alphen aan den Rijn, en het Oosterdokseiland en de NDSM-Werf in Amsterdam. Daan was van 2013 – 2021 toezichthouder bij woningcorporatie ZVH in Zaanstad. Hij werkt graag op het raakvlak van stedelijke ontwikkeling, commercieel vastgoed en maatschappelijke opgaven. In zijn rol bij NS Stations is daar sinds 2015 ook mobiliteit bij gekomen.

Jeroen van Schooten is architect-directeur en medeoprichter van Team V Architecture. Tot juli 2013 was hij medeoprichter van Meyer en Van Schooten Architecten. Hij was verantwoordelijk voor vele projecten zoals: het ING-Huis in Amsterdam, het Ministerie van Financiën in Den Haag, de Nieuwe Bibliotheek in Almere, de Kromhout Kazerne in Utrecht en Rotterdam Centraal Station. Jeroen heeft veel nevenfuncties gehad, zoals voorzitter van de BNA van 2006 tot april 2010 en bestuurslid van het Centrum voor Procesinnovatie in de Bouw van de TU Delft van 2008 tot 2015 en hij was bestuurslid van de Dutch Green Building Council 2011 tot 2017. Ook zat hij in de jury van verschillende (Nederlandse) architectuurprijzen, zoals de Architect van het Jaar Award, de Living Daylight Award en de ARC Awards.

Daan Zandbelt is stedenbouwkundig architect en medeoprichter van De Zwarte Hond in Rotterdam. Hij werkt aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale structuurvisies tot precieze ruimtelijke stedenbouwkundige en architectonische interventies. Daarnaast is hij Bouwmeester bij gebiedsontwikkelaar AM. Hij was van 2016 t/m 2020 Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en adviseerde het Rijk over ruimtelijk-maatschappelijke kwesties. Vanaf 2022 is Daan Zandbelt ook supervisor Bijlmer ArenAPoort, bij de Gemeente Amsterdam.

Jasper Bras is senior stedenbouwkundige en beleidsadviseur bij de directie ruimte en duurzaamheid bij Gemeente Amsterdam. Ook heeft Jasper Bras 4,5 jaar bij Arcadis gewerkt, eerst als consultant ruimtelijke planning en mobiliteit en daarna als business development Smart Cities en digitale services. Bij Gemeente Amsterdam heeft hij intern Atlas van Stationskwartieren opgesteld, waar hij grondig onderzoek doet naar de stationskwartieren in Amsterdam. In zijn carrière zijn stationsgebieden de rode draad geweest en hierdoor kan Jasper Bras een goede duiding geven aan om wat voor gebieden het gaat en welke opgaves komen kijken bij deze complexe locaties.

De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.