Komende zomer gaat er een nieuwe wetgeving in die alle basis- en middelbare scholen in Nederland verplicht om aan nieuwe eisen te voldoen rondom ‘burgerschap’ in het onderwijs. Wat voor kansen biedt deze ontwikkeling aan scholen om een nieuwe invulling te geven aan lesprogramma’s en activiteiten? Tijdens dit programma verkennen we hoe we door het gebruik van het begrip ‘WereldBurgerschap’ – waarin als kerndoel opgenomen staat dat men actief onderdeel uitmaakt van je omgeving, de hele samenleving en de wereld- in het onderwijs extra aandacht kunnen besteden aan onderwerpen als inclusie, uitsluiting, wereldperspectieven en duurzaamheid. Tijdens het programma verkennen we samen met bestaande initiatieven en scholen hoe we in de praktijk op een positieve manier invulling kunnen geven aan het nieuwe beleid zodat het bijdraagt aan een inclusive, eerlijke en duurzame samenleving voor iedereen.

Achtergrond Wereldburgerschap in onderwijs
Er zijn in Nederland verschillende netwerken van scholen die ‘WereldBurgerschap’ als kernthema gebruiken in hun onderwijs. Dit schooljaar werkt onderwijsorganisatie Fawaka WereldBurgerschap in opdracht van de Gemeente Amsterdam voor het eerst aan zogenaamde ‘WereldBurgerschap-jaartrajecten’ op scholen in verschillende delen van Amsterdam. Deze jaartrajecten worden nu ook toegankelijk gemaakt voor andere scholen in Amsterdam en de rest van Nederland. In het programma wordt toelichting gegeven op nieuwe eisen voor scholen en komen verder schoolleiders, leraren en anderen aan bod van het Unesco-scholennetwerk, Fawaka WereldBurgerschap en de Gemeente Amsterdam.