Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise (CoE) Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Het CoE Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan. Tijdens deze derde bijeenkomst staat de maatschappelijke uitdaging Kansrijke leer-en ontwikkelroutes in de grote stad centraal.

 

Tijdens deze derde bijeenkomst staat de maatschappelijke uitdaging Kansrijke leer-en ontwikkelroutes in de grote stad van het CoE Urban Education centraal.
De stad is rijk aan diverse leer- en ontwikkelroutes die jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden ondersteunen om hun schoolloopbaan in het po, vo, mbo en ho vorm te geven in lijn met hun ambitie en potentie. Die ondersteuning vraagt om goede samenwerking binnen de onderwijsketen zelf. Maar ook om een goede samenwerking tussen het onderwijs en bredere leer- en ontwikkelomgevingen van kinderen en jongeren.

Programma

Wat is er nodig om kansrijke leer- en ontwikkelroutes te creëren in de stad? We gaan hierover in gesprek met wetenschappers, studenten, en professionals uit de praktijk, en organiseren het gesprek rondom drie thema’s:

  1. Overgangen in de onderwijsketen;
  2. De rol van loopbaanbegeleiding in de schoolloopbaan van jongeren;
  3. De verbindingen tussen het onderwijs en de bredere ontwikkelomgeving van jongeren.

Na het plenaire gedeelte is er de gelegenheid om nog verder met elkaar door te praten over de drie thema’s.

ZES BIJEENKOMSTEN

Dit is alweer de derde van de zes bijeenkomsten die het CoE Urban Education organiseert tussen januari en april 2022 in Pakhuis de Zwijger.
Centraal staan de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad. Afhankelijk van de corona-maatregelen zullen de bijeenkomsten hybride of online plaatsvinden.

ACTUELE PROJECTEN

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we actuele projecten en gaan in gesprek met professionals uit de praktijk, onderzoekers en beleidsmakers.
We presenteren uitkomsten van recente projecten. Daarnaast vormen deze bijeenkomsten een belangrijke inbreng voor toekomstige activiteiten van het CoE Urban Education.

OVER HET CENTRE OF EXPERTISE URBAN EDUCATION

Het Centre of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg en opleidingen, kennisinstellingen en beleidsmakers. Door met professionals te werken aan onderzoek, praktijkontwikkeling en agendering, beogen we alle kinderen en jongeren optimale kansen te bieden.