Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Het Centre of Expertise Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de volgende vragen: ‘Hoe ontwerp ik een inclusieve module?’, ‘Hoe zorg ik dat mijn studenten zich thuis voelen in de klas’, en ‘Hoe begeleid ik de dialoog in de klas op een inclusieve manier?’

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Tweede bijeenkomst op dinsdag 15 februari van 15:00 tot 17:00 uur

Op deze tweede (hybride) bijeenkomst staat de vraag centraal hoe we in het hoger onderwijs een inclusieve leeromgeving creëren waarin alle studenten er als vanzelfsprekend bij horen, gezien worden en meedoen. Het Centre of Expertise of Urban Education werkt hier samen met studenten van het SeSi Community Center.

PROGRAMMA

Wetenschappelijke en praktische kennis uitwisselen

Tijdens deze bijeenkomst brengen we verschillende onderzoekers, professionals en studenten uit het hoger onderwijs bij elkaar. We wisselen wetenschappelijke inzichten en praktische kennis uit. Ook onderzoeken we samen hoe we in een steeds diverser wordende studentenpopulatie een leeromgeving kunnen creëren waar iedereen zichzelf mag zijn, zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontwikkelen.

Drie vragen over inclusie in panelgesprekken

Tijdens de bijeenkomst behandelen we in drie panelgesprekken de volgende vragen:

  1. Hoe ontwerp ik een inclusieve module?
  2. Hoe zorg ik dat mijn studenten zich thuis voelen in de klas?
  3. Hoe begeleid ik de dialoog in de klas op een inclusieve manier?

Als Centre of Expertise Urban Education ontvangen wij regelmatig dit soort vragen.
Tijdens deze bijeenkomst zullen ze hierop antwoorden formuleren. Het terrein inclusie is heel breed, daarom hebben ze experts op het gebied van gender, etniciteit, seksualiteit en validisme uitgenodigd om hun kennis en ervaring uit te wisselen. Via deze brede insteek hopen we antwoord te geven op de gestelde vragen.