De komst van niet-westerse nieuwkomers wordt door politiek en media vaak afgeschilderd als een bedreiging die iets van ‘ons’ komt afpakken. Zo ook onze al schaarse woningen. De statushouder is vaak de zondebok van falend woonbeleid. In feite ging de afgelopen jaren slechts 4 tot 11 procent van de sociale huur naar statushouders en worden steeds vaker flex- en tijdelijke woningen aan hun toebedeeld. We gaan vanavond met experts in gesprek over waarom de woningcrisis niet is ontstaan door de komst van nieuwkomers, maar door falend overheidsbeleid. Wat zijn de feiten en ficties in de beeldvorming van politici en media rond statushouders en huisvesting? En wat is de realiteit van statushouders zelf als het gaat om wonen in Amsterdam?

Wat gaan we doen?

In het eerste gedeelte gaan we in gesprek met Milka Yemane (gemeente raadslid voor GroenLinks), Leo Lucassen (expert migratiegeschiedenis), Cody Hochstenbach (stadsgeograaf en auteur van ‘Uitgewoond’) en Anniek Moll (Buitengewone Zaken). Wat zijn de feiten en ficties rondom het huisvesten van statushouders? Hoe is de statushouder zondebok geworden van een falend woonbeleid?

In het tweede gedeelte van het programma tonen we de documentaire MعLMIN van Loes Moree. Naar aanleiding van de toenemende populariteit van samenwoon projecten van jonge statushouders en Nederlandse studenten en starters, zoomen we hier op in. De korte documentaire neemt ons mee in de gangen van de Woondiversiteit, een goed voorbeeld van een (t)huis voor beiden!

In het derde gedeelte gaan we met maker Loes Moree en de cast in gesprek. Waarom werkt het zo goed voor deze jongeren? Wat kunnen we van deze casus leren voor toekomstige huisvestingsprojecten voor statushouders zodat zij zich zo thuis mogelijk kunnen voelen?

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je je eigen ervaring delen? Reserveer dan snel je plek via de knop boven aan de pagina!

Over de sprekers

Cody Hochstenbach is postdoctoraal onderzoeker stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van het boek ‘Uitgewoond’ (2022). In dit veelbesproken boek pleit hij voor een nieuwe woonpolitiek. Zijn onderzoek focust zich vooral op de stijgende huizenprijzen, verdringing van arme inwoners uit steden, het opkopen van woningen door beleggers en het slinkende aanbod aan sociale huurwoningen.

Milka Yemane is gemeenteraadslid in Amsterdam voor GroenLinks, directeur van stichting Lemat en adviseur op het gebied van inclusie, integratie en internationale samenwerking. Milka is van mening dat integratiebeleid alleen maar succesvol kan worden uitgevoerd als er ook mensen kunnen meedenken over beleid, die zich kunnen herkennen in de behoeften om zo tot maatwerk te komen. Dit geeft deze groep dan een eerlijke kans om te excelleren binnen de Nederlandse samenleving.

Leo Lucassen is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de universiteit van Leiden, schreef een aantal boeken over migratie en is directeur van het Internationaal instituut voor sociale geschiedenis. Daarnaast zet hij zich actief in om onwaarheden over immigranten in de politiek en (sociale) media tegen te spreken.

Anniek Moll is social designer bij Afdeling Buitengewone Zaken en combineert creativiteit en filosofie in het concreet krijgen van abstracties als gelijkwaardigheid, inclusiviteit en autonomie. In samenwerking met OpenEmbassy zette ze De Sociale Steen op; een onderzoek naar de menselijke kant van het huisvestingsvraagstuk voor nieuwkomers. Hierin stond niet het logistieke, maar het thuisgevoel van nieuwkomers centraal.

Loes Moree is visueel antropoloog en journalist. Ze studeerde visuele etnografie aan de universiteit van Leiden en maakte als afstudeerproject de film MعLMIN waarin ze de jonge statushouders en Nederlandse studenten volgt die samenwonen in ‘De Woondiversiteit’. Voor dit project woonde ze er zelf tien weken.