PublicSpaces is een coalitie van meer dan 40 publieke organisaties, van Koninklijke Bibliotheek tot VPRO, van SURF tot Nederlands Filmfestival en Waag. Onder de paraplu van PublicSpaces werken deze organisaties samen aan een oplossing voor een gemeenschappelijk probleem: voor hun communicatie, informatie en mediacirculatie zijn ze grotendeels afhankelijk zijn van Big Tech en hun platformen. Deze zijn primair gedreven door commerciële belangen en gaan dus niet uit van publieke waarden, zoals privacy, autonomie en transparantie. Samen werken we aan een alternatief.

Op 17&18 mei 2022 organiseert PublicSpaces een conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam!

Online meekijken? Klik dan hier.

De conferentie is gericht op een aantal doelgroepen:

  • professionals werkzaam bij publieke organisaties in Nederland; van culturele en publieke media-organisaties tot zorg, onderwijs en overheid
  • experts op het gebied van open source software en alternatieve tools die wel voldoen aan publieke waarden;
  • Europese partijen die bouwen aan een Europese digitale publieke ruimte;
  • politici en beleidsmakers

De ondertitel van deze tweede PublicSpaces conferentie is ’The Time is NOW’, omdat we zien dat ‘we’ de wind mee hebben en het bewustzijn over het belang van een digitaal ecosysteem gebaseerd op publieke waarden groeit. Denk alleen al aan het feit dat we nu voor het eerst een Staatssecretaris voor Digitalisering hebben! Maar ook dat de macht van Big Tech steeds verder wordt ingeperkt, dat er steeds meer (open source) ethisch verantwoorde alternatieven ontstaan en dat, zeker in deze duistere tijden, het belang van de strijd tegen disinformatie en souvereiniteit op het gebied van communicatie en informatievoorziening groter is dan ooit.

PublicSpaces heeft de ambitie om een vernieuwingsbeweging te ontwikkelen, die de maatschappelijke bewustwording over publieke waarden bij internetgebruik en het concept van de commons, ofwel het publieke belang, moet stimuleren.

De conferentie wordt gebruikt om een momentopname te maken van alle activiteiten van PublicSpaces en het transitieproces van onze digitale omgeving in binnen en buitenland:

  • Publieke organisaties in verschillende sectoren wordt gevraagd om presentaties te geven over hun implementatie van de Digitale Spoelkeuken. Zij worden in staat gesteld om best practices uit te wisselen en ervaringen te delen.
  • We onderzoeken gezamenlijk het kenniscentrum. Welke conclusies kunnen er getrokken worden over het aanbod en de beoordeling van digitale middelen die in het kenniscentrum zijn opgenomen? Vallen er gaten in het aanbod? Bieden zich marktpartijen aan die die gaten willen opvullen? Worden er inderdaad schaalvoordelen gerealiseerd doordat het kenniscentrum de markt transparanter maakt?
  • We presenteren de stand van zaken van de verschillende projecten die bijdragen aan de digitale transitie, zoals het PubHubs project van Prof. dr. José van Dijck en Prof. Bart Jacobs, het Proof of Provenance project en het Open Cultuurdata project.
  • We nodigen beleidsmakers op nationaal en lokaal niveau uit om met hen te bekijken welk flankerend beleid het meest zou bijdragen aan de gezamenlijke ambitie om tot een schoner internet te komen.
  • Er vindt cross-sectoraal én intra-sectoraal overleg plaats, van bibliotheken tot onderwijs, van Europese omroepen tot investeerders.

Wil je hierbij zijn, meld je aan!

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met