De Nederlandse bouwsector krijgt momenteel met ontzettend veel uitdagingen te maken, waaronder te korte aan grondstoffen en materialen, stijgende prijzen, tekorten aan personeel en toenemende concurrentie op de bouwmarkt. Al deze ontwikkelingen kunnen er voor zorgen dat er op termijn gesproken kan gaan worden van een bouwcrisis in Nederland. Maandag 22 mei gaan we met verschillende professionals in gesprek over de vraag of bouwtenders kunnen bijdragen om deze dreigende crisis af te wenden en op welke manier dit dan zou zijn.

Over de sprekers

Edward Zevenbergen is Directeur Projecten bij BPD Gebiedsontwikkeling. Vanuit zijn expertise als ontwikkelingsmanager zal hij zijn ervaringen delen met tenders en zijn visie op hoe deze kunnen bijdragen aan het verlichten van het woningtekort.

Sabine Lebesque is senior adviseur Ruimtelijke Kwaliteit bij de afdeling Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Binnen de gemeente is zij onder andere onderdeel van het Tenderteam. Daarnaast is zij ook bestuurslid van Europan, een Europees samenwerkingsverband voor architectonische prijsvragen.

Marius Heijn zit in het management team bij KondorWessels Vastgoed. Hij is daarnaast Projectdirecteur van het project Dutch Lake Residence.

Albert Herder startte na de Academie van Bouwkunst Amsterdam vrij snel met een eigen bureau en vond niet lang daarna de samenwerking met Arie van der Neut in het bureau HVDN. Ondertussen is Albert alweer dertien jaar eigenaar van studioninedots.

Marianne Loof is een van de founding partners van LEVS architecten in Amsterdam en tevens Spoorbouwmeester. Zij heeft binnen beide functies ervaring met de inzet van tenders.

ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.