Het aantal slachtoffers in het Amsterdamse verkeer is te hoog. Vrijwel maandelijks komt er iemand in Amsterdam om het leven door een ongeluk, terwijl er jaarlijks circa 900 ernstige gewonden te betreuren zijn. Als reactie hierop werkt de gemeente Amsterdam aan een stad waarin auto’s een stap terug doen, gevaarlijke kruispunten worden aangepakt, de verkeersveiligheid rondom scholen wordt verbeterd en verkeerseducatie wordt gegeven doormiddel van campagnes. In de afgelopen maanden organiseerde de gemeente Amsterdam een serie gesprekken over de verkeersveiligheid in de stad en konden Amsterdammers hun mening geven via een online enquête over verschillende thema’s. Tijdens deze avond presenteert wethouder Egbert de Vries een terugblik op deze gesprekken en de enquête die een voorzet geven op het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid. Daarnaast praten we met diverse sprekers en het publiek over de belangrijkste signalen uit de stad en wat er nodig is om het verkeer ook echt veiliger te maken.

LET OP: Wij organiseren op 24 februari een aparte sessie over logistiek en verkeersveiligheid. Klik hier voor meer informatie over dit programma.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

We trappen af met een presentatie van de uitkomsten van de stadsgesprekken en enquêtes door beleidsadviseur Sietze Faber. Daarna gaan we in gesprek met Wethouder Verkeer en Vervoer Egbert de Vries over welke acties er ondernomen worden naar aanleiding van het rapport. Tot slot gaan we aan de hand van de thema’s veilige schoolomgeving en verschillende snelheden van verkeersdeelnemers in gesprek over roekeloosheid, snelheid, regels, gedrag, handhaving en drukte. We kijken naar de opgave en bespreken oplossingen. Dit doen we met de experts welke op deze programmapagina staan vermeld en uiteraard met u als deelnemer in het publiek

Wethouder De Vries: “Ik zie een stad voor mij waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten op straten en pleinen zonder dat ze steeds alert moeten zijn op naderend verkeer; een stad waar alle verkeersdeelnemers zich veilig voelen. Dat is nu lang niet altijd het geval en te vaak gaat het nog mis. Jarenlang is de verkeersveiligheid in de stad verbeterd, maar we zien nu dat de ongevallencijfers niet verder dalen. Ik vind dat onacceptabel, want er gaat onnoemelijk veel leed schuil achter elk ernstig ongeval. Daarom zet ik alles op alles om de situatie te verbeteren”

Verkeersdeelnemer zijn we allemaal en daarom is het belangrijk dat verkeersveiligheid een thema is waar iedereen over mee kan praten. Om deze reden is de gemeente in gesprek gegaan met de stad. Hiervoor is een online enquête ingezet. Daarin is onder andere informatie opgehaald over waar men zich onveilig of juist veilig voelt en welke verkeersveiligheidsthema’s daarbij spelen. Er zijn er stadsgesprekken gevoerd in de stadsdelen en het stadsgebied Weesp en zijn er gesprekken met doelgroepen gehouden. Tot slot is ook input gevraagd aan stakeholders.

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksTalk of the Town

In deze maandelijkse talkshow werpen we licht op nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam en buigen we ons samen met politici, ontwerpers, bouwers, bewoners en ondernemers over diverse maatschappelijke vraagstukken die spelen in Amsterdam en haar omgeving.