Iedereen kan verstrikt raken in het leven en met levensvragen kampen. Vragen die kunnen opkomen bij een heftige gebeurtenis zoals een relatiebreuk, een overlijden, een studiecrisis of een ontslag. Of bij crisissen en rampen, zoals de corona- en klimaatcrisis of de burn-out epidemie.

Met levensvragen kun je terecht bij een humanistisch geestelijk verzorger (HGV’er), die professionele ondersteuning omtrent zingeving en levensbeschouwing biedt. HGV’ers laten zich inspireren door humanistische waarden als eigenheid, autonomie, gelijkwaardigheid en open waarneming. Een HGV’er richt zich op wat voor jou van waarde is en wat zin en betekenis kan geven.

Vanavond kun je tien minuten speeddaten met een humanistisch geestelijk verzorger en in gesprek gaan over een existentiële vraag die jou bezighoudt. Beginnend met een kort bezinningsmoment ga je in gesprek over een thema als leven, liefde, denken of dood. Na afloop ontvang je het boekje ‘gedachtekracht’, dat je kan helpen om zelf of met anderen in gesprek te gaan over thema’s die jij belangrijk vindt.

Humanistisch Verbond

Het Humanistische Verbond (HV) is opgericht om ook niet-gelovigen een levensbeschouwelijk ‘onderdak’ te bieden. Het wegvallen van religie betekent niet het wegvallen van onze menselijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwelijke oriëntatie. Het HV zet zich ook in voor een humanere samenleving waarin vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Kijk voor meer info over hun missie en activiteiten op de website.