De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen stijgt nog steeds. Maar die curve kan nog naar beneden buigen als er extra maatregelen worden genomen, waarschuwt het klimaatpanel van de VN, het IPCC. Wat moet er gebeuren en welke druk kunnen burgerinitiatieven leveren? Initiatiefnemers en andere betrokkenen leggen hun visie op tafel in Pakhuis De Zwijger. Een avond in samenwerking met de Duurzame 100 van Trouw.
Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Detlef van Vuuren is hoogleraar Integrated Assessment of Global Environmental Change aan de Faculteit der Geowetenschappen, Universiteit Utrecht en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Bij het PBL werkt hij aan integrale beoordeling van mondiale milieuproblemen en in het bijzonder klimaatverandering. Van Vuuren werkte onder andere aan de klimaatscenario’s van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Hans van Dijk zet zich in voor huidige én toekomstige generaties bij de actiegroep Grootouders voor het Klimaat. Grootouders over de hele wereld maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Via de actiegroep laten zij hun stem horen en organiseren zij diverse acties voor een duurzame toekomst voor iedereen.

Marjan Smeulders doet als microbioloog onderzoek aan de Radboud Universiteit en is daarnaast woordvoerder voor Scientist Rebellion Nederland. Scientist Rebellion is opgericht om de wereldwijde klimaatbeweging wetenschappelijke ondersteuning te geven. De kennis over klimaatverandering wordt al jaren gerapporteerd door de wetenschap, maar niet vertaald naar beleid. Scientist Rebellion vraagt hier aandacht voor door in actie te komen.

Nine de Pater is klimaatactivist en werkt als campagneleider klimaat en fossiele energie bij Milieudefensie. Ze was al op jonge leeftijd actief in de klimaatbeweging. Als student zette zich in voor het verduurzamen van de universiteit, ze was actief bij campagnes tegen de fossiele industrie en mobiliseerde leeftijdsgenoten om mee te doen aan klimaatprotesten. Nu werkt ze al een aantal jaar bij Milieudefensie en leidt ze het team die de klimaatrechtszaak tegen Shell tot een succes heeft gemaakt.

Sietske Huijbers is een jonge klimaatactivist. Ze is onder andere actief bij Fridays for Future, een groep scholieren en studenten die al sinds 2018 staken voor het klimaat. Sietske gaat met andere jongeren de straat op om te protesteren tegen het huidige klimaatbeleid van de overheid.

ProgrammareeksTrouw Duurzame 100

De Duurzame 100 van Trouw is een jaarlijkse ranglijst die bestaat uit 100 Nederlanders die het afgelopen jaar zijn opgevallen op het gebied van duurzaamheid.