Om bij te dragen aan de doelstellingen voor klimaat en circulaire economie staat ProRail voor de taak alle projecten duurzaam uit te voeren. In de strategie Klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten schetst het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de doelstellingen en beleidskaders voor de komende jaren, voor zowel ProRail als Rijkswaterstaat. ProRail zelf heeft het Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vastgesteld. Hiermee lijken de kaders helder, maar het werken aan duurzaamheidsopgaven vraagt niet alleen andere technische eisen en contractuele bepalingen, maar vooral ook een andere samenwerkingsdynamiek. Welke dynamiek en verstandhouding is er tussen opdrachtgever ProRail en haar opdrachtnemers (aannemers en toeleveranciers) nodig om samen de duurzaamheidsambities te realiseren? Aan de hand van enkele ProRail-voorbeelden begeleidt Copper8 het gesprek tussen opdrachtgever ProRail en opdrachtnemers, en vraagt vanuit eigen ervaringen door.

DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Tijdens de Week van de Circulaire Economie, van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari 2021, biedt ProRail van maandag t/m vrijdag een online programma aan met webinars over de vraag “Wat is de duurzame en circulaire toekomst van het Nederlandse spoor?” Samen met Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat geven we in vijf ochtenden inzicht in het circulaire denken en doen van de Nederlandse spoorsector.

 

Dit programma is ontwikkeld door