In de Sluisbuurt zal het groene gebouw Zoë verrijzen. Dit gebouw heeft hoge ambities wat betreft natuurinclusiviteit, biodiversiteit, duurzaamheid en gezondheid. De begane grond en eerste etage van dit gebouw zijn gereserveerd voor een groen ondernemersnetwerk. De vraag is echter hoe dit netwerk wordt vormgegeven en wat de invulling zal zijn van deze plint. Wat voor ondernemers zijn geschikt, bij welke partij ligt het eigenaarschap van deze samenwerking en wat voor fysieke ruimtes zijn daarvoor nodig? Oftewel, wat is realistisch en met wie moet dit opgepakt worden? Tijdens dit programma gaan wij in gesprek met ondernemers, beleggers en andere geïnteresseerde partijen. Praat, denk en doe jij mee?