Na twee enerverende bijeenkomsten op 11 maart en 8 april – met meer dan 140 partijen om ideeën te generen en te trechteren, zijn we op 10 juni in een kleiner gezelschap bijeengekomen om de te realiseren besparingsmaatregelingen concreet te maken. De plannen zijn aangescherpt en deels al in uitvoering. Sindsdien hebben meer bedrijven en overheden de handschoen opgepakt en probeert iedereen versneld ook de knop om te zetten. Kom erbij, luister naar de verhalen en vertel uw eigen verhaal. Successen, strubbelingen, alle verhalen zijn welkom.

Ons gezamenlijke doel is nog steeds: structurele reductie van 15 % van het gasverbruik door middel van energiebesparing.

Jacqueline Cramer is hoogleraar duurzaamheid, regisseur circulaire economie in Amsterdam en zit in de regiegroep van het Actienetwerk 15% Gas Terug.

Emiel Reiding is directeur Metropoolregio Amsterdam. Hij zorgt voor verbinding en een soepele samenwerking van de aangesloten partijen.

Theo Rauch is directievoorzitter a.i. bij het MBO college Zuidoost van het ROC Amsterdam. Voor het Actienetwerk is hij bezig om studenten binnen de MBO opleiding klaar te stomen om in de regio als fixer aan de slag te gaan.

Jannekee Jansen op de Haar is uitvoerend directeur van Jungle Amsterdam. Het was haar idee om fixbrigades op te zetten om direct mensen te helpen om gasverbruik te verminderen en maatregelen in huis te nemen. Deze aanpak wordt nu gekozen om snel actie te ondernemen in de hele regio.
Sander de Meester is managing director voor Aimforthemoon. De methodiek die ze gebruiken om bedrijven te verduurzamen zet hij nu in op lokale schaal in deze gascrisis.
Aernoud Olde is vertegenwoordiger voor energiecoöperaties in Noord Holland, actief voor Hilversum100 en Omgevingseducatie GVE. Met al deze functies probeer hij de energietransitie te versnellen en mensen die nu in de problemen raken te helpen.
Pauline Westendorp is sociaal ondernemer. Zij is mede-oprichter van platform 02025 en de common Oranje Energie. Op donderdag 27 oktober wordt een grootschalige actie georganiseerd om vanuit het Olympisch Stadion met heel veel mensen aan de slag te gaan om te coachen en fixen.
Nina van den Berg is projectmanager voor Green Business Club Zuidas met de focus op afval, circulariteit, logistiek en energie. Ze activeert vele organisaties op de Zuidas om gasverbruik te reduceren.
Marc van Gemert is de regisseur het 15% Gas Terug Actienetwerk van de Metropoolregio Amsterdam. Hij stuurt het programma aan om te besparen op ons gasverbruik.

Urgentie is alleen maar toegenomen
We zien het dagelijks om ons heen. De berichten domineren het nieuws. Over onbetaalbare energierekeningen, over de ‘energie-oorlog’ die is uitgebarsten, over de gierende inflatie en de snel stijgende prijzen voor levensonderhoud, over toenemende droogte, ook in Nederland. Veel huishoudens en ondernemers zitten of komen in de knel. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen meedoet, dat we solidair zijn met elkaar. Van grote industrie, tot vastgoedeigenaar, tot kerkgenootschap, school en zorginstelling, kroegbaas en burger. En dat we delen wat we leren en elkaar helpen te versnellen.

Samen aan de slag!
Het wordt een inspirerende middag waarin u een update krijgt van alles wat er gaande is. We delen successen en uitdagingen. Inspireren elkaar om nog meer te besparen en geven vele mogelijkheden voor alle aanwezigen om aan te haken bij diverse initiatieven. Tijdens de bijeenkomst wordt u door de aanwezigen geïnformeerd, zijn er hapjes en drankjes en uiteraard is er genoeg ruimte om onderling te netwerken.

Aanmelden
Om alle doelen te realiseren hebben we u en/of uw netwerk nodig. Meld u daarom uiterlijk op 15 september 2022 om 10.00 uur aan via deze link.

Heeft u vragen? Stuur een mail naar [email protected] als u niet aanwezig kunt zijn, maar wel wil meedoen. Of als u nog een vraag heeft.