“Ik dronk niet de wijn, maar de wijn dronk mij”. Voor haar nieuwe boek “Roes”, over de zoektocht naar genot, gebruikte de verslavingsgevoelige toekomstonderzoeker Jeanneke Scholtens zichzelf als studieobject. Zij stopte met drinken en beschrijft eerlijk, grappig en open wat dat met haar deed. Maar ook over hoe we allemaal op zoek zijn naar ons shotje genot en de wereld om ons heen daar keihard op inspeelt. Deze avond presenteert Jeanneke haar boek en bespreken we met experts uit het boek welke functie roes kan hebben in verbinding en zingeving. En hoe je als verslavingsgevoelig persoon de weg kunt vinden tussen de verleidingen van de stad.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Over de sprekers:

Jeanneke Scholtens is toekomstonderzoeker, spreker en eigenaar van Buro Zorro, Tafelgenoten en What’s in store for the Future. Met een achtergrond in geesteswetenschappen bespreekt en onderzoekt ze thema’s waar mens, technologie, wetenschap en filosofie elkaar raken. Ze schreef o.a. het boek Holy Fuck over de toekomst van seks. Voor haar laatste boek Roes onderzocht ze vooral zichzelf en haar drang naar drank. Op deze avond presenteert ze voor het eerst in het openbaar dit boek.

Michiel van Elk is schrijver van o.a. “Een Nuchtere blik op Psychedelica” en “Extase” over de Godhelm (een nephelm voor mystieke ervaringen) en andere religieuze experimenten. Hij groeide op in de pinkstergemeente in Amsterdam, waar hij al op jonge leeftijd kennis maakte met religieuze en extatische ervaringen. Hij was lange tijd actief als praise- en worshipleider in verschillende bands, kerken en groeperingen en besloot vanwege zijn fascinatie voor religie godsdienstpsychologie te gaan studeren. Inmiddels is hij universitair docent cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden, waar hij zich o.a. bezighoudt met religieuze en extatische ervaringen.

Ninette van Hasselt is hoofd van het Expertisecentrum Alcohol en het Programma Alcohol van het Trimbos instituut. Kern van haar werk is preventie van alcohol- en drugsmisbruik en problemen die daarmee samenhangen. Zij ziet hoeveel prikkels er zijn die ervoor zorgen dat alcohol onze favoriete drug is. In het programma licht ze dit verder toe.

Tim Vreugdenhil is stadspredikant van de Protestantse Kerk Amsterdam en wil graag het geluid van de kerk in het maatschappelijk debat laten horen. Als theoloog-ondernemer houdt hij inspiratiesessies bij bedrijven en via zijn Stand Up Theologie probeert hij in een theaterachtige setting om met name jongeren na te laten denken over “het goede leven”.

Ton Nabben is drugsonderzoeker aan de HvA. Hij doet onderzoek naar jongerenculturen, drugsgebruik, drugsbeleid en criminaliseringsprocessen. Hij kent vanuit zijn werk de rafelranden van de stad en heeft veel contact met onder andere zwerfjongeren, fietsendieven, jongensprostitués, hangjongeren, jongeren met taakstraffen, straatdealers en crackgebruikers. In dit programma laat hij zien waarom we de collectieve extase van de feestroes zo nodig hebben.

Dorian Kingma, Myrthe Krepel & Daniel van den Broeke deden onderzoek naar de rol van middelengebruik in onze samenleving in onderzoeksproject Roesologie. Hierin keken ze naar de ervaring die alcohol en drugs biedt en wat dit zegt over onze relatie met onze omgeving, met anderen en met onszelf. Ze experimenteerden met pijn, improvisatie, absurdisme en beweging. Ook stelden ze een roesologische gids samen met manieren om nuchter in een staat van roes te belanden.

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
Thomas van de Sandt
Programmamaker Duurzame Stad
Mediapartner