In februari 2020 zijn twee individuele burgers van kleur, Amnesty International, Controle Alt Delete, antidiscriminatiebureau RADAR en het Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (PILP-NJCM) een rechtszaak begonnen tegen de Koninklijke Marechaussee (KMar). Zij hebben de rechter gevraagd om een einde te maken aan discriminerende grenscontroles.

Bij grenscontroles selecteren marechaussees mensen onder meer op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Dit bepaalt mede of iemand wel of niet uit de rij wordt gehaald. Ook hanteert de KMar algemene risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt, zoals mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er ‘niet Nederlands’ uit zouden zien. Dit is etnisch profileren. Dat is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en zou dus verboden moeten zijn.

Nu de zaak bijna voor de rechter komt, wordt op deze avond de dagvaarding onder de loep genomen. Een advocaat en een hoogleraar buigen zich over de vraag hoe de KMar grenscontroles moet uitvoeren. Een vertegenwoordiger van antidiscriminatiebureau RADAR, Amnesty International en een burger gaan in gesprek over wat zij willen bereiken met deze rechtszaak.

Over de organisatoren:

Controle Alt Delete

Een onafhankelijk platform dat zich inzet tegen etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld. Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions.

PILP/NJCM

PILP is onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten dat ziet op strategisch procederen. Ze voeren rechtszaken over onderwerpen als het recht op protest, wapenexport, privacy en etnisch profileren.