Steeds meer groepen burgers willen middelen zoals vervoer (autodelen) of wonen (woon-coöperaties) graag met elkaar ontwikkelen en beheren. Naast praktische overwegingen spelen ook ideologische motieven een rol: ze zoeken een duurzamer, socialer, betaalbaarder of inclusiever alternatief dat sociale relaties in, en binding met de buurt kan versterken. Technische hulpmiddelen als digitale platforms waarop je een deelauto kunt reserveren zijn daarbij handige hulpmiddelen. Maar hoe zorg je ervoor dat zo’n digitaal platform de waarden van de gemeenschap versterkt en deze niet ondermijnt? Hoe kunnen deelplatforms naast hun praktische beheerfunctie ook bijdragen aan het versterken van onderlinge relaties of binding met de buurt?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Over het programma

In dit programma presenteren we uitkomsten van HvA-onderzoek naar deze vragen. Ook evalueren vertegenwoordigers van drie deelgemeenschappen op het gebied van vervoer de platformen die ze gebruiken. Op basis van welke criteria kiezen autodeelgroepen hun technologische platform? Hoe ervaren ze deze tech-middelen ten opzichte van hun (collectieve) waarden, (maatschappelijke) ambities en dagelijkse praktijken? Welke functies missen ze, wat willen ze anders en welke dilemma’s komen ze tegen? Aan de hand van deze vragen gaan wij op zoek naar de inzichten voor het ontwerpen van commons-georiënteerde deelplatformen.

Project Partners: Space & Matter, Crowd-Building, Metabolic, Dark Matter Labs, De Warren, Stipo, Digital Design Agencies, Dutch Blockchain Coalition, Commons Network, Pakhuis de Zwijger, ThingsCon, Waag, Het Nieuwe Instituut, PBL.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator