Op 17 maart komen we samen vanuit een grassroots burgeriniatief met als doel meer representatie te bewerkstelligen in de gemeente. Dit na aanleiding van de Bestuursopdracht “Inclusie en Diversiteit” waarin de Gemeente Amsterdam in 2020 de ambitie heeft uitgesproken om als werkgever een organisatie te worden die een representatieve afspiegeling is van de Amsterdamse beroepsbevolking. Hierin is destijds gesteld dat de Gemeente nog “onvoldoende” een afspiegeling is in haar eigen personeelsbestand van de stad Amsterdam. Vooral het aandeel van medewerkers met een niet-westerse immigratieachtergrond in managementfuncties en medewerkers onder de 35 jaar loopt flink achter. Wat kunnen wij als Amsterdammers bijdragen aan de nodige verandering?

Tijdens deze strategie bijeenkomst over “ontwitten” reflecteren we over de consequenties van deze ondervertegenwoordiging in de praktijk. Daarnaast vindt uitwisseling over strategieën plaats om tot een betere representatieve afspiegeling te komen. Ook waarom deze aanpak ervoor zorgt dat racisme, discriminatie en ongelijkheid wordt aangepakt. De kern van ontwitten is dat de Amsterdamse burger een dienstverlenende ambtenaar wil zien die op hun lijkt. Niet alleen wat betreft afkomst, gender, leeftijd (LHBTQ+) maar ook wat betreft normen & waarden, opvoedstijlen, collectivisme enz.

 

Klik hier om online mee te kijken via Zoom.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Informatie over het programma:
Tijdens deze strategie bijeenkomst gaan we met toekomstige gemeenteraadsleden en diverse experts uit de praktijk in gesprek. Samen met hen wordt nagedacht over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de gemeente Amsterdam stappen kan zetten om een representatieve afspiegeling te worden van de Amsterdamse beroepsbevolking. Het doel daarvan is om te zorgen dat we als beweging ervoor zorgen dat deze bestuursopdracht goed op de politieke agenda blijft staan. Bij deze strategie bijeenkomst zijn experts, betrokken burgers, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en/of werkgevers welkom. Dus een ieder die wil bijdragen aan een strategie van verandering rondom ontwitten en representatie.

Klik hier voor de Factsheet Barometer Culturele Diversiteit 2020.

Sprekers Panel

Dr. Carl H.D. Steinmetz is opgeleid als psycholoog en cultureel victimoloog. Hij zet zich in voor een eerlijke en rechtvaardige wereld. Dat doet hij via het schrijven van artikelen, geven van lezingen en workshops en consultancy werk, vanuit zijn bedrijf Expats & Immigrants B.V.

Nazmi Türkkol studeerde in 1993 af in het Nederlands privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Naast de sociale advocatuur is hij lid geweest van de Selectiecommissie van de Rechterlijke macht en College van afgevaardigden van Orde van Advocaten (Amsterdam). Zowel tijdens zijn studie als daarna heeft Türkkol bij verschillende maatschappelijke organisaties bestuurlijke ervaring opgedaan, waaronder Meldpunt Discriminatie Amsterdam en D66 Amsterdam.

Nilab Ahmadi is jurist en kandidaat gemeenteraadslid BIJ1 Amsterdam. Samen met andere jongeren heeft Ahmadi de Afghaanse jongerenbeweging Azadi opgezet, waar ze strijdt voor een veiliger Afghanistan. Daarnaast is ze begaan in het verbeteren van de vrouwenrechten.

Hanane Abaydi verandert als corporate activist systemen van binnenuit. Ze helpt organisaties om vanuit een waardig en gelijkwaardig mensbeeld bij te dragen aan een sociaal, ecologisch en economisch rechtvaardige samenleving. Ze is founder van de sociaal ondernemingen Corporate Activists en FDBCK Agency. Daarnaast is zij als inclusie-professional verbonden aan IZI Solutions en doet als extern kenniskringlid onderzoek naar corporate activism aan het Lectoraat Change Management van de Haagse Hogeschool.

Meer Informatie over Coloured Goodies

Coloured Goodies zorgt voor meer kleur in de wereld. Coloured Goodies staat inmiddels wereldwijd bekend omdat het de eerste Back Doll Gift shop opende in 2016 en zij prachtige Afro Dolls en poppen met diverse huidaandoeningen zoals Vitiligo en Nevus in het assortiment toevoegde.

Sinds anderhalf jaar heeft C.G ook een prachtig assortiment aan poppen met het syndroom van Down. C.G zorgt ervoor dat ieder kind mooi is en gezien wordt. C.G is niet zomaar een klein winkeltje. C.G is een kleine winkel met enorm grote idealen die meer dan van toegevoegde waarde zijn in de maatschappij .

Coloured Goodies streeft en strijd verder naar NORMALISATIE in poppen-speelgoed-educatie en vooral in de verhalen.

Iedereen moet zich kunnen herkennen in de Coloured Goodies. Alleen maar producten die een weerspiegeling zijn van hoe de maatschappij echt is.

Alles wat Coloured Goodies doet….dat doen ze vanuit passie en So So Lobi (Alleen maar liefde)

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
ProgrammareeksWeek Tegen Racisme 2022

Als onderdeel van de coalitie Samen Tegen Racisme organiseren Pakhuis de Zwijger en het Comité 21 Maart dit jaar de vierde editie van de jaarlijkse Week Tegen Racisme. Dit in de aanloop naar de landelijke demonstratie die jaarlijks plaatsvindt in het kader van de Internationale Dag Tegen Racisme die valt op 21 maart. De Week Tegen Racisme 2022 biedt een interdisciplinair programma vol kunst, films, muziek, spoken word, storytelling, lezingen, workshops en dialoog. Hierbij werken we samen met kunstenaars in allerlei disciplines, maatschappelijke organisaties en stadmakers. Tijdens het festival agenderen we een groot aantal onderwerpen binnen de hoofdthema’s racisme en discriminatie, zoals politiek, onderwijs, vluchtelingen-vraagstukken en klimaatracisme.