Nederland staat bekend om haar brede aanbod aan zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen. Maar wie goed kijkt, ziet dat het niet vanzelfsprekend is dat dit aanbod iedereen bereikt die dat nodig heeft. De nadruk op ‘eigen regie’ pakt niet voor iedereen gelijk uit, zeker niet binnen ons complexe zorgsysteem. Het vertrouwen in de thuiszorg is vaak laag, en ook ongelijk verdeeld. Welke scheidslijnen zien we hierbij? Maakt je inkomen of opleiding uit als je toegang tot zorg nodig hebt? Speelt je migratiegeschiedenis een rol? En welke rol spelen professionals, organisaties en beleid bij het ontstaan en overbruggen van verschillen?

Hanna Carlsson. Hanna werkt als universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en richt zich op inclusie en diversiteit in zorg en welzijn.

Cathelijne Mittendorff. Catelijne is programmamamanger Gezondheid Migranten bij Pharos, het landelijke expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Mirre van Veen. Mirre is strategische adviseur systeem- en beleidsontwikkeling bij Pharos, het landelijke expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Monique Kremer. Monique is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA en verbonden aan het Ben Sajet Centrum. Daarnaast is ze voorzitter van de Adviesraad Migratie.

Ludo Glimmerveen. Ludo werkt als universitair docent bij de afdeling Organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij programmaleider bij het Ben Sajet Centrum, een kenniswerkplaats voor de langdurige zorg in Amsterdam.