Deze avond is georganiseerd in samenwerking met het NL Onderwijs initiatief. Dit is een initiatief van een groep nieuwe Nederlanders met als doel om elkaar te informeren, adviseren en ondersteunen voor een goede start in Nederland. Het gaat om een emancipatoire, grass-roots organisatie die voornamelijk bestaat uit Koerden en andere inwoners van historisch Mesopotamië (het huidige Iran, Irak, Syrië en Turkije). De groep bestaat uit ruim 140 actieve leden die informatie en tips delen met elkaar op het gebied van onderwijs, beheersing van de Nederlandse taal en werkvoorziening.

Programma

Tijdens deze avond gaan we in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen en delen we tips en tricks over hoe je als Nieuwe Nederlander een goede start kan maken. De voertaal voor het eerste panel is in het Nederlands, maar de antwoorden zullen in het Turks en Koerdisch worden vertaald voor het aanwezige publiek.

Voor een goede start zijn verschillende dingen belangrijk en de behoefte is persoonsgebonden en specifiek. Toch zijn er zaken die voor de meeste nieuwe Nederlanders wel relevant zijn en die regelmatig terugkomen bij de doelgroep. Zo is voor een goede start enige beheersing van de Nederlandse taal geen onnodige luxe. Verder is het ook fijn om te weten waar je staat op de arbeidsmarkt en om te weten wat je mogelijkheden zijn om (door) te studeren.

We starten de avond met een inloop moment onder het genot van een hapje en een drankje. Hierna gaan we verder met ons eerste panel van experts bestaande uit:

  • Baki Karadeniz, heeft gewerkt als journalist en eindredacteur bij Özgür Gündem die werd verboden door de Turkse Staat en opvolgend bij Özgür Ülke die het doelwit werd van een bomaanslag en vervolgens werd gesloten in opdracht van de Turkse Staat. In de periode hierna bleef hij zijn journalistieke werk voortzetten en was actief bij HDP. Als gevolg van zijn politiek activisme werd hij gearresteerd, na zijn vrijlating en in afwachting van nog meer lopende rechtszaken vluchtte hij naar Nederland. Na zijn aankomst in Nederland heeft hij samen met enkele lotgenoten het NL Onderwijs initiatief opgericht, gericht op het ondersteunen van nieuwe Nederlanders voor het maken van een goede start in Nederland.
  • Lianne van Rooijen, trajectbegeleider bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Gespecialiseerd in het werken met migranten in Nederland. Vanuit haar betrokkenheid en interesse wil ze graag bijdragen aan haar ideaal van gelijkwaardigheid, zodat mensen uit alle delen van de wereld zich thuis voelen in de Nederlandse samenleving.
  • Faten Abu Kaden, bemiddelaar Vrijwilligers Centrale Amsterdam & ervaringsdeskundige.
  • Jan van den Oord, gemeente Amsterdam, Coördinatieteam Asielzoekers en Vluchtelingen & Programmateam Integrale Aanpak Huisvesting Kwetsbare Groepen.
  • Linde Lamboo, programmamanager BOOST en mentor.

Tijdens deze avond worden we ook getrakteerd op een muzikaal optreden van:

  • Ciwan Aydin. Ciwan is onderdeel van de NL Onderwijs groep. Momenteel is hij actief bij muziekprojecten in diverse asielzoekerscentra waar hij werkt met jonge vluchtelingen. Ciwan Aydin is een vocalist (stranbej, uit het Koerdisch) die zichzelf begeleidt op de gitaar.

In het tweede panel gaan we kijken naar de korte documentaire Ballingschap die Handan Tufan heeft gemaakt. De documentaire vertelt de verhalen van 3 gevluchte journalisten en over hun worstelingen in Nederland. Waarom zijn ze gevlucht? Hoe pakken ze hun journalistieke leven weer op? En welke kansen en beperkingen biedt Nederland?

Vervolgens gaan we in gesprek met een aantal groepsleden die inmiddels al wat stappen hebben gezet in hun werk of studie. De voertaal hier zal Turks en Koerdisch zijn. Zij zullen hun ervaringen delen met de rest en eventuele vragen beantwoorden uit het publiek. De ervaringsdeskundigen waarmee we in gesprek gaan zijn:

  • Ayhan Isik, postdoctoraal onderzoeker aan het Centre de Recherche Mondes Modernes et Contemporains en gastonderzoeker aan het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Handan Tufan, Journalist en filmmaker gespecialiseerd in sociaal-culturele en politieke onderwerpen.
  • Ezgi Tekir, Accounts Payable Assistant bij Videojet.
  • Ibrahim Numan Yalcin, student Engineering Elektrotechniek aan de Hogeschool van Amsterdam.
Tijdlijn
18:30 - Inloop

Inloop met een hapje & drankje.

19:00 - Introductie & eerste panel

Introductie door coördinator NL Onderwijs initiatief, gevolgd door een gesprek met ons eerste panel van experts en muziek van Ciwan Aydin.

19:45 - Short doc & tweede panel

Korte documentaire inclusief nagesprek met de makers en diverse andere ervaringsdeskundige, nieuwe Nederlanders.

20:30 - Borrel

We zetten het gesprek voort in het café onder het genot van een drankje.