Hoe geven we onze ontwerpcultuur rond sociale woningbouw nieuw elan? Die vraag staat centraal op het symposium dat Architectenweb, MORE Architecture en Pakhuis de Zwijger op maandag 25 september 2023 organiseren. In een sprankelende middag bespreken we dit urgente thema met woningbouwcorporaties en architecten. We gaan in op toonaangevende recente projecten en kijken samen naar de opgaven van de toekomst.

Meer over het programma

Nederland heeft een lange en veelgeroemde traditie in het ontwerpen van sociale woningbouw. Sinds het ontstaan van de woningbouwcorporaties werken de beste architecten van het land nu al honderd jaar lang aan betaalbare volkshuisvesting. Het leidde tot een cultuur waarin sociale woningbouw misschien wel de belangrijkste architectonische opgave van het land werd. Hierin konden parels als de Spaarndammerbuurt, het Justus van Effenblok en het Plan van Gool ontstaan. Generaties architecten groeiden op met het werken aan de opgave van betaalbare woningbouw.

Het afgelopen decennium is die rijke traditie zo goed als verdwenen. Corporaties trokken zich terug als opdrachtgever voor nieuwbouw. Commerciële ontwikkelaars namen – vaak met tegenzin – de taak van het bouwen van sociale woningen over. Met het afschaffen van de verhuurdersheffing ontstaat meer ruimte om nieuwe sociale woningbouw te realiseren. Minister Hugo de Jonge benadert deze opgave kwantitatief: er moeten betaalbare woningen bijkomen – en vooral veel.

Maar hoe maken we van deze sociale woningbouw meer dan een betaalbare huizenzee? Hoe maken we van deze woningbouwvraag een culturele opgave? Hoe zorgen we ervoor dat de gebouwen echt passen in de stad en daar een bijdrage aan leveren? Hoe kunnen mensen van verschillende achtergronden daarin goed samenleven? Dat die gebouwen niet alleen lang goed blijven, maar ook energiezuinig zijn en passen bij de duurzaamheidsopgave waar we voor staan? Kortom, hoe geven we met elkaar onze ontwerpcultuur op dit vlak een nieuw elan? In een sprankelende middag bespreken we dit urgente thema met woningbouwcorporaties en architecten. We bespreken recente projecten en kijken samen naar de opgaven van de toekomst.

Programma

13:30u-14:00u – Inloop

14:00u-15:15u – Lezingen

Introductie door Daan Roggeveen (MORE Architecture);
Lezing door Jenny Vermeeren (Woonstad Rotterdam) over hoe zij erin slagen het ene na het andere hoogwaardige sociale woningbouwproject te realiseren;
Lezing door Jeroen Geurst (Geurst & Schulze) waarin hij de ontwikkelingen wat betreft sociale woningbouw duidt en inzoomt op geslaagde voorbeelden als De Dichters in Amsterdam Nieuw-West;
Lezing door Douwe Boonstra (Studio M10) over de uiterst transparante én duurzame sociale woningbouw die hij samen met KAW in de Gestelse buurt van ‘s Hertogenbosch heeft ontworpen;

 

15:15u-15:45u – Pauze

15:45u-17:00u – Lezingen en reflectie

Lezing door Gus Tielens (Korth Tielens) over het knappe ontwerp voor de Eenhoornblokken in Amsterdam Oost;
Lezing door Floris van Poel (De Zwarte Hond) over het stevige ontwerp voor de sociale woontoren Rio de Janeiro in Almere Duin;
Reflectie met Irene Ponec (Ymere) over hoe de lessen van deze middag vertaald kunnen worden naar de toekomst en breder toegepast kunnen worden.

 

17:00u-18:00u – Netwerkborrel

 

 

Dit programma is ontwikkeld door