De gemeente Amsterdam heeft besloten om te praten over een aanpak van menstruatiearmoede. Dit besluit komt niet lang voordat de Nederlandse regering ook heeft besloten om maatregelen op nationaal niveau te bespreken. Waarom zijn deze baanbrekende stappen zo belangrijk, niet alleen voor iedereen die menstrueert, maar ook voor onze hele samenleving? Wie heeft zich ervoor ingezet om dit op de agenda van Amsterdam te krijgen en wat zijn de volgende stappen? Wie hebben al eerder stappen gezet om het probleem aan te pakken en hoe doen zij dit? En moet Amsterdam uiteindelijk ook overal menstruatieproducten toegankelijk maken, net als Schotland? Onze sprekers gaan in op deze vragen en werpen een licht op recente ontwikkelingen van menstruatie in Nederland.

Over de sprekers:

Milka Yemane is gemeenteraadslid in Amsterdam waar ze Groenlinks-woordvoerster is op het gebied van onderwijs, armoede, democratisering en sport. Ze was ook indiener van het initiatiefvoorstel over menstruatiearmoede en van het amendement dat een proefproject voor de distributie van menstruatieproducten in Amsterdam mogelijk maakt.

Momenteel werkt ze als hoofd van de internationale Stichting Groenlinks (IFG).

Ernaast is ze is de oprichter van haar eigen stichting “Lemat”. Deze stichting zet zich in voor een beter beleid ten aanzien van nieuwkomers en vluchtelingen in Nederland. Milka werkte ook aan migratiegerelateerde kwesties in de Europese context tijdens haar werk voor het European Asylum Support Office (EASO) in Italië.

Nadia Balkoudia is al bijna 18 jaar werkzaam als jeugdhulpverlener/jeugdmaatschappelijk werker in Amsterdam. Door haar maatschappelijke betrokkenheid kwam zij in aanraking met menstruatie armoede en ontdekte zo dat dit ook bij een deel van haar cliënten speelde.

Op persoonlijke titel zet Nadia zich onder de naam de Verzamelvrouw in tegen menstruatie-armoede. Dit doet zij door middel van inzamelingsacties en het geven van voorlichtingsbijeenkomsten over menstruatie en menstruatie-armoede om zo het bewustzijn te vergroten en taboes te doorbreken.

Emily Dickinson leidt het Europese hoofdkantoor voor Opinium en is gespecialiseerd in het betrekken van moeilijk bereikbare doelgroepen namens organisaties uit zowel de particuliere als de publieke sector, om markttrends te helpen evalueren, percepties te meten en hun toekomstige ontwikkelings- en betrokkenheidsstrategieën vorm te geven. Emily zit in de adviesraad van het Online Civic Culture Centre for Doctoral Training van Loughborough University, dat de impact van sociale media op de verspreiding van desinformatie, desinformatie en de opkomst van haatdragende taal en onbeleefdheid bestudeert, en leidt de afdeling Women in Research in Amsterdam. In oktober 2022 voerden Opinium en Neighborhood Feminists het allereerste kwantitatieve onderzoek ooit uit naar menstruatiearmoede in Amsterdam, en Emily zal de bevindingen van hun onderzoek schetsen.

Opinium is een onafhankelijk inzichtsbureau met vestigingen in Londen, New York, Amsterdam en Kaapstad. Hun klanten zijn onder meer JustEat, Santander en de Europese Commissie. Sinds 2017 werkt Opinium voor Plan International UK, waar het jaarlijks onderzoek doet naar menstruatiearmoede onder jongeren van 14-21 jaar, met de nadruk op gebrek aan toegang tot producten, onvoldoende onderwijs en maatschappelijk stigma.

Tammy Sheldon is mede-oprichter van Neighborhood Feminists, een stichting in Zuidoost die zich al 3 jaar inzet om menstruatiearmoede tegen te gaan. Zij schuift vanavond aan om haar ervaring met de strijd tegen menstruatiearmoede in Amsterdam te delen, en haar visie over hoe er het beste structureel een eind aan te maken in onze stad.

Neighborhood Feminists is een intersectioneel feministische stichting in Amsterdam. Ze organiseren lokale projecten met een directe impact, die een tastbaar verschil maken in het leven van individuen. Sinds september 2019 zetten ze zich in tegen menstruatiearmoede in de stad, door belangenbehartiging en het verstrekken van menstruatieproducten, waarmee ze op dit moment ca. 825 mensen per maand steunen.

Joost Pols Paardekooper is sinds 2018 directeur van het Sweelinck College in Amsterdam. De school trekt leerlingen uit heel Amsterdam en heeft een goede vertegenwoordiging van de Amsterdamse samenleving, zowel bij de leerlingpopulatie als medewerkers.

Het Sweelinck College werkt intensief samen met het Zuiderlicht College en het Gerrit van der Veen College en gaat een nieuwe Amsterdamse school vormen met principes van Whole Child Development.

Hidaya Nampiima is een mensenrechtenactiviste uit Oeganda die als ongedocumenteerde in de stad Amsterdam moet leven. Op dit moment is zij een van de hoofdprojectcoördinatoren van het nieuwe project: Amsterdam City Rights, streven naar stedelijk burgerschap in de stad Amsterdam. Ze gaat in gesprek met politici, beleidsmakers en Amsterdammers om te pleiten voor CITY-IDcard voor ongedocumenteerden.

Anissa Bouhassani is gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Ze is geboren en getogen in Amsterdam Nieuw-West en werkte voorheen als financieel adviseur. Momenteel is ze namens de PvdA fractie woordvoerder armoedebestrijding, schuldhulpverlening, inclusie & antidiscriminatiebeleid. Ze is mede-indiener van het initiatiefvoorstel over menstruatiearmoede.

In haar werk als raadslid richt ze zich met name op het agenderen en bestrijden van onzichtbare armoede

Over de moderator:

Esther is mede oprichter en bestuurslid van Periodic. Zij zal de avond modereren, en vertellen over hoe Periodic kijkt op het tegengaan van menstruatie armoede.

Periodic is een organisatie die zich ten doel stelt menstruatie armoede in Nederland te beëindigen door stigma’s op het onderwerp te verminderen en door de verantwoordelijkheid voor menstruatieproducten te verschuiven van (kwetsbare) individuen naar de samenleving. Behandel menstruatie producten net als toiletpapier!

Dit programma is ontwikkeld door
Kamily Al-Kahef
Programmamaker De Sociale Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Esther van Duin
Mede-oprichter Periodic
ProgrammareeksFemCity

FemCity is een plek waar we maatschappijkritische vraagstukken onder de loep nemen en samen bewustwording creëren, mensen samenbrengen, en allianties smeden door middel van meetups, talkshows en workshops. FemCity biedt een podium aan iedereen die zich hard maakt voor gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Een feministische platform waar we ruimte geven aan nieuwe geluiden en nieuw stemmen om te inspireren en activeren. Aan de hand van de actualiteit gaan we in op thema’s zoals de gender pay gap, (straat)intimidatie, de ‘pink tax’, de vrouwelijke anatomie, en politieke vraagstukken. In onze dependances NewMetropolis Nieuw-West en NewMetropolis Zuidoost bouwen we intussen aan een (vrouwen)netwerk op buurtniveau. Wil je samen met ons een avond of meetup organiseren? Neem dan contact op met een van de betrokken programmamakers.