Digitale mensenrechten gaan over alle mensenrechten zoals neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar dan in de context van een digitale, online wereld. Hoe zit het met digitale mensenrechten in Amsterdam? Hoe waarborgen we ons recht op privacy in een wereld vol slimme camera’s en techniek die constant gegevens over ons verzamelen? En hoe zorgen we dat niemand wordt uitgesloten omdat deelname aan de digitale wereld te moeilijk is of een website even niet werkt. Tijdens Digital Rights Day Live gaat het over inzichten en inspiratie uit Amsterdam over de status van mensenrechten in een steeds meer digitaliserend Amsterdam.

DossierTech for Society
Slim

Over Digital Rights Day Amsterdam

Digital Rights Day Amsterdam 2022 is een initiatief van Digital Rights House en de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de deelnemende organisaties. Dit is de derde keer dat de gemeente Amsterdam samenwerkt met Digital Rights House om rondom 10 december aandacht te vragen voor digitale mensenrechten. De gemeente doet dit omdat zij het belangrijk vinden dat Amsterdammers zich bewust zijn van hun rechten in de online en digitale wereld en wat ze kunnen doen om hun digitale rechten te beschermen.

Op 10 december is het Internationale Dag van de Mensenrechten. Naar aanleiding van deze dag wordt er in Amsterdam van 5 tot 11 december aandacht besteed aan de digitale mensenrechten in Amsterdam. Dit noemen we Digital Rights Day. Er vinden door de hele stad activiteiten plaats waarbij burgers meer kunnen leren over wat digitale mensenrechten zijn, waar deze in het geding komen en wat de mogelijkheden zijn om zelf iets te doen om de digitale mensenrechten te beschermen. Van exposities, tafelgesprekken tot een reizende digitale helpdesk. De activiteiten worden georganiseerd door uiteenlopende organisaties. Denk aan scholen en organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van digitalisering zoals Cybersoek, Cyberbank, Hogeschool van Amsterdam, Inholland, Ombudsman Metropool Amsterdam, Iedersland College, Pakhuis de Zwijger, Digital Rights House, OBA, Waag, You are Your profile, Amsterdam City Rights, Digital Power Datahub, Commissie Persoonsgegevens Amsterdam, Wish Will Way en de gemeente Amsterdam. De lijst is groeiende. Het is tenslotte ‘Every day is Digital Rights Day’.

Digital Rights House is een onafhankelijke stichting die onderzoek doet naar de status van de bescherming van de digitale rechten van burgers. Kennis en advies hierover wordt onder andere met de gemeente Amsterdam gedeeld. Met als doel om digitale rechten van Amsterdammers te beschermen in een snel digitaliserende samenleving.

Tijdens Digital Rights Day Live zal worden aangekondigd dat rond 17 mei de eerste editie van State of Digital Rights plaatsvindt.

Dit programma is ontwikkeld door
Folkert Lodewijks
Programmamaker
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksTech for Society

Don’t panic! Maar kunstmatige intelligentie werkt voor de politie, de belastingdienst en op de nieuwsredacties, robots bevolken onze productielijnen en onze telefoons registreren elke stap. In de coronacrisis zijn we afhankelijker dan ooit van datacenters en elektriciteitsvoorziening, kortom de toekomst is nu. Van wie zijn deze vitale netwerken? En hebben we nog voldoende grip op de digitale wereld? In Tech for Society bevragen en onderzoeken we de impact van technologie op onze open samenleving.