Van grote industrieën tot kleine werkplaatsen: makers hebben Amsterdam mede gemaakt tot wat het is. Verspreid door de stad vind je individuele makers, collectieven, ambachtslieden en creatieve ondernemers. Echter, hun toekomst in de stad staat zwaar onder druk want zij worden de stad uit gedrukt door te hoge huurprijzen en gentrificatie. In dit programma gaan we met ontwikkelaars, politici, onderzoekers en makers in gesprek over de mogelijkheden en samenwerkingen die we op de korte en lange termijn kunnen realiseren voor meer bestaanszekerheid voor makers. Ook lanceren we ‘Maakschap Amsterdam’, een levendige community waarin makers van elkaar kunnen leren, voor een toekomstbestendig makersklimaat.

Over het programma

Voor meer informatie over Maakschap Amsterdam: maakschapamsterdam.nl

De afgelopen jaren hebben Waag, het Hout- en Meubileringscollege en Pakhuis de Zwijger samengewerkt aan het creëren van zichtbaarheid en een betere positie voor makers in Amsterdam onder het Europese project Centrinno. Het hoofddoel is om ervoor te zorgen dat makers niet de stad moeten verlaten en de stad de nodige makers niet verliest. Met het oog op het doel van een circulair Amsterdam in 2050 kunnen makers in de stad een sleutelrol spelen. Door ruimte in de stad voor deze ambachtslieden en ondernemers te waarborgen, kan er op een lokale wijze gebruik gemaakt worden van de materialen die we in de stad hebben. Oftewel, een stapje dichterbij een circulair Amsterdam!

In het programma:

  • Vertelt een maker ons wat de uitdagingen momenteel zijn.
  • Wordt het Maakschap Amsterdam gepresenteerd.
  • Bespreekt het panel van belangenvertegenwoordiging, ontwikkelaar, ambtenaar en onderzoeker de mogelijkheden die er zijn voor het ontwikkelen van betaalbare werkruimtes.
  • Wordt het advies over werkcorporaties gepresenteerd.
  • Gaan raadsleden met elkaar in gesprek over de toekomst van makers in Amsterdam.
  • Stelt het publiek vragen!

Over de sprekers

Niels van der Wansum is meubelmaker in Amsterdam Noord. Hij werkt momenteel in een ruimte die binnenkort gesloopt gaat worden en ervaart de zoektocht naar een betaalbaar alternatief als een grote uitdaging. Hij spreekt over de verdere uitdagingen die hij als maker ervaart.

Marlon Huysmans is zelfstandig ondernemer en mede-initiatiefnemer van Stichting Made Up North, een collectief van makers die in NDSM Oost een unieke creatieve productiewijk willen realiseren. Naast de focus op dit gebied weet Marlon de behoeftes van makers in kaart te brengen en weet de vertaalslag naar vastgoedontwikkeling te leggen.

Marleen Stikker (Directeur Waag) en Stephan Welie (Locatiedirecteur HMC Amsterdam) presenteren vanavond het Maakschap Amsterdam, een levendige community van makers.

Jaap Schoufour is partner bij STIPO. Hij heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam aan een plan gewerkt: een vastgoedorganisatie die moet gaan zorgen voor betaalbare bedrijfsruimte voor het productieve MKB. Dit onder de naam van een werkcorporatie. Vanavond vertelt hij over dit advies en wat het voor de betaalbaarheid van werkplaatsen voor Amsterdamse makers kan betekenen.

Gert-Joost Peek is lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement bij het Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam. Ook publiceert hij regelmatig over gebiedsontwikkeling in wetenschaps- en vakbladen. Zo heeft hij een jaar geleden een artikel gepubliceerd over de uitdagingen die er spelen bij het ontwikkelen van woon-werk gebieden.

Mieke Verschoor is ontwikkelaar Mixed Zones en Local Partnerships bij AM Gebiedsontwikkeling. Zij is betrokken geweest bij het opstellen van het Handboek Superplinten, waarin zij in opdracht van de gemeente Amsterdam, samen met Heren5 architecten en Stipo, ruimtelijke en programmatische tools aandragen voor de transformatie van bedrijventerreinen naar aantrekkelijke hoogstedelijke buurten. Tevens is zij voorzitter van de RvT van stichting DePlaatsmaker, eigenaar/ontwikkelaar van ruimte voor kunstenaars, creatieven en culturele instellingen in stad en regio Utrecht.

Anke Rolsma is Ruimtelijk Economisch Adviseur bij gemeente Amsterdam. Hiervoor werkte zij bij de gemeente Den Haag waar zij onder andere betrokken was bij de Binckhorst. Zij werkt aan de economische strategie van de stad en metropool voor de gemeente Amsterdam, waaronder de ambachtelijke bedrijvigheid, (maak)industrie en de logisitieke sector vallen.

Erik Schmit is gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam

Daan Wijnants is gemeenteraadslid voor VVD in Amsterdam

Amel Namane is gemeenteraadslid voor PvdA in Amsterdam

Juliet Broersen is gemeenteraadslid voor Volt in Amsterdam

DossierCENTRINNO Amsterdam
Group 5 Circulair
In samenwerking met
Partners
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksCENTRINNO

Hoe kunnen we industrieel erfgoed in de stad behouden en een nieuwe twist geven zodat het een rol krijgt in een nieuwe, lokale maakeconomie? En hoe zorgen we dat alle creatieve, duurzame en sociale makers niet de stad worden uitgeduwd vanwege te grote grond- en huurprijzen? Binnen het Europese project CENTRINNO laat Pakhuis de Zwijger, samen met Waag en het Hout- en Maubileringscollege, de waarde van makerschap in de stad zien.