De Makers van Noord

Productie van nieuwe materialen en goederen zorgt voor veel afval en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. In 2050 wil Amsterdam daarom een circulaire stad zijn. Een stad waarin waardevolle materialen en grondstoffen worden hergebruikt en waarin zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. Daarbij zijn makers, mensen die bijvoorbeeld repareren, houtbewerken en nieuwe producten kunnen maken van restmaterialen in de stad, steeds meer nodig. In Europees project CENTRINNO wordt er in samenwerking met verschillende Europese steden gewerkt aan nieuwe ideeën en oplossingen voor het herwaarderen en inzetten van innovatief makerschap voor een leefbare, eerlijke, duurzame en circulaire samenleving. Waag, het Hout- en Meubileringscollege (HMC) en Pakhuis de Zwijger werken in het kader van dit project samen om te onderzoeken hoe ambacht, vakmanschap en erfgoed in de Amsterdamse NDSM-werf en Buiksloterham ondersteund en behouden kan worden.

Inhoudsopgave
Een plek voor makers

Om te zorgen dat het karakter van Amsterdam-Noord behouden blijft, moet er ten alle tijden plek zijn voor de makers in de stad. Plek voor een grootschalige scheepswerf, plek voor individuele makers of kleinschalige maakbedrijven. Een plek waar mensen nieuwe ideeën bedenken en uitwisselen op het gebied van kunst, design, technologie en ambacht. Is Amsterdam nog wel een maakstad met plekken voor makers, of moeten deze uitwijken voor nieuwe woningen? Kan wonen en maken samen hand in hand gaan?

Creatief
Creatief
Erfgoed in de stad

Erfgoed is van ons allemaal. Het helpt je plekken herkennen, het helpt aan een veiliger gevoel. Het is een ankerpunt naar het verleden, herinneringen en het vertelt een verhaal. Vooral in de periode van Covid-19 is naar voren gekomen hoe belangrijk erfgoed voor mensen is, toen er niet van de normale uitjes genoten kon worden. De omgeving is weer herontdekt.
Maar wat betekent erfgoed eigenlijk in een stad die continue verandert? Welk erfgoed is belangrijk en hoe wordt dat vervolgens beschermd?

Group 5 Circulair
Group 5 Circulair