Op 16 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe Amsterdamse gemeenteraad. Midden in de Klimaatcrisis, Wooncrisis én COVID-crisis staat de stad voor grote vragen. Hoe houden we onze stad leefbaar, klimaatbestendig en betaalbaar voor alle Amsterdammers? Hoe krijgen we voldoende woningen en hoe pakken we de energietransitie aan? En wat hebben gewone Amsterdammers daar straks over te zeggen? Tijdens ons openingsprogramma voor 2022 presenteren we het Nieuw Amsterdam Manifest 2022 – 2030 en bevragen we de lijsttrekkers van de vier grootste Amsterdamse partijen over de toekomst van onze stad.

Het Nieuw Amsterdam Manifest wordt tijdens onze jaaropening op 11 januari gepresenteerd en aangeboden aan de lijsttrekkers van de vier grootste partijen in de stad in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen. Klik hier om het Nieuw Amsterdam Manifest te downloaden.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

We beginnen de avond met de lancering van het Nieuw Amsterdam Manifest 2022 – 2030. De lijsttrekkers Marjolein Moorman (PvdA), Claire Martens (VVD), Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Reinier van Dantzig (D66) krijgen het manifest aangeboden.

In drie rondes gaat moderator Lynn Zebeda met de lijsttrekkers in gesprek over hun ambities voor de komende periode. In de eerste ronde bespreken we hoe we de samenhang in de stad kunnen versterken, de tweede ronde staat in het teken van de verduurzaming van de stad en de derde ronde gaat over de woningbouw in Amsterdam. Elke ronde start met een oproep voor de stad door Amsterdammers voor de toekomst van onze stad.

Nieuw Amsterdam Manifest
Pakhuis de Zwijger is op zoek gegaan naar oplossingen voor het Amsterdam van morgen van, voor en door iedereen. Na veel gesprekken met onze bezoekers en aan de hand van 20 ambities hebben we markante stadsgenoten gevraagd om een essays te schrijven over hun oplossing voor een betere stad.

Meer informatie over de sprekers

Rutger Groot Wassink is lijsttrekker voor GroenLinks Amsterdam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. tevens is Rutger Amsterdams wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering.

Reinier van Dantzig is lijsttrekker voor D66 Amsterdam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, tevens is Reinier fractievoorzitter van de D66-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad.

Claire Martens is lijsttrekker voor de VVD Amsterdam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, tevens is Claire vice-fractievoorzitter van de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad.

Marjolein Moorman is lijsttrekker voor de PvdA Amsterdam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, tevens is Marjolein Amsterdams wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering.

Sander Heijne is historicus, programmamaker en economisch onderzoeksjournalist. Hij werkte onder meer voor de economieredactie van de Volkskrant en De Correspondent, en schreef in 2020 in samenwerking met Hendrik Noten de bestseller Fantoomgroei. In het najaar van 2021 zendt NPO1 het tweede seizoen uit van de televisieserie Scheefgroei, die Sander samen met Jeroen Pauw maakt in opdracht van BNNVARA.

Mpanzu Bamenga is coördinator en teamleider van de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam. In 2021 heeft de MensenrechtenMens 2021 – prijs gekregen, voor zijn activisme tegen etnisch profileren.

Melissa Koutouzis is initiatiefnemer van het Woonprotest. Daarnaast is Melissa verbonden aan Mpower (municipalpower.org) en Transnational Institute.

Mike Brantjes is coördinator van buurtplatform Hart voor de K-buurt in Amsterdam Zuidoost. Hij pleit voor een doe-democratie en een nieuw buurtrecht, het buurtplatformrecht.

Imane Valk is oprichter van de kindercoalitie Jong Plein ‘40–’45, Erfgoeddrager van Koloniale Sporen in mijn Buurt en voormalig lid van de Amsterdamse Kinderraad. Ze zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarin de ideeën van kinderen worden meegenomen.

Ernestine Comvalius is directeur van Theater Krater en voormalig directeur van het Bijlmer Parktheater. Ze begeleidt jonge kunstenaars in het project van Talent naar Beroep, en is onderdeel van verschillende netwerken, zoals ATANA en de Nieuwe Coaliti.

Gershwin Bonevacia is dichter, spoken word artiest en sinds maart 2019 stadsdichter van Amsterdam. Recent verscheen zijn dichtbundel ‘Toen ik klein was, was ik niet bang’, en zijn vertaling van Amanda Gorman’s ‘Zo klinkt verandering’.

Onno Dwars zet zich al jaren in voor een duurzame gebouwde omgeving. Hij is directeur van Ballast Nedam Development. Voor Ballast Nedam Development staat het continu door ontwikkelen van gebieden en gebouwen centraal. Afgelopen september lanceerde hij met Ballast Nedam hun eigen bouwbesluit waarin ze strengere normen stellen voor energie, gezondheid, (deel)mobiliteit, natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit en circulairiteit.

Indira van ’t Klooster is directeur van het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) en onder meer oprichter van A10 New Europeon Architecture Cooperative en Dag van de Architectuur NL. In 2019 richte zij met ARCAM het Parlement van de Scheggen op, een programma om aandacht te besteden aan de Amsterdamse scheggen en het belang hiervan voor de leefbaarheid van de stad.

Dit programma is ontwikkeld door
Servaz van Berkum
De moderator van dit programma is
Lynn Zebeda
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksNieuw Amsterdam Manifest 2022-2030

Pakhuis de Zwijger zet zich in voor een stad van, voor en door iedereen. Om te komen tot dit 'Nieuw Amsterdam' hebben we tien punten opgesteld, op basis van 20 ambities, die de rode lijn vormen voor onze blik op de stad van morgen. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werken we deze punten verder uit. Met zoveel mogelijk Amsterdammers en experts uit het land, formuleren we het Nieuw Amsterdam Manifest, het collegeakkoord voor de komende 8 jaar. In verschillende fases werken we aan tien verschillende thematische hoofdstukken die beschrijven hoe Amsterdam zich in de komende jaren zal (moeten) ontwikkelen.