Overal in Nederland blijven de huurprijzen gestaag stijgen en neemt het woningtekort toe. In de hoofdstad zijn de woonprijzen de afgelopen jaren zelfs meer dan verdubbeld; kopers betalen inmiddels gemiddeld meer dan een half miljoen euro voor een huis. Er heerst een brede consensus over de noodzaak tot het hervormen van de woningmarkt. Hoe doen we dat echter op een manier die duurzaam wonen toegankelijk en betaalbaar maakt, ook voor gemarginaliseerde groepen en de middenklasse? Welke ideeën zijn er al? En welke ingrepen kunnen gedaan worden in stad en land?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Wees welkom op het tweede Progressief Café-evenement, dit keer over de aanpak van de woningcrisis in Nederland. Met meer dan 100 denkers, doeners en dromers zullen wij bestaande oplossingen over de aanpak van de woningcrisis toetsen. Van het beperken van de financieringsruimte tot het uit de grond stampen van nieuwe steden en het opvullen van leegstand: hoe betaalbaar en uitvoerbaar zijn deze en andere ideeën over de aanpak van de woningcrisis? De aangedragen oplossingen zullen ook het Nieuw Amsterdam Akkoord 2022-2030, opgesteld door Pakhuis de Zwijger, voeden.

Vanwege de aangepaste maatregelen is het niet mogelijk dit programma vanuit de zaal bij te wonen. Om mee te praten en vragen te stellen aan de sprekers, kan je het programma via zoom bekijken.

Onder leiding van Marcel Bamberg als moderator , zullen wij in gesprek gaan met diverse experts (denkers en doeners) om bestaande progressieve oplossingen naar beleid en praktijk vertalen. Daarnaast zullen we stilstaan bij een progressief antwoord op onze ruimtelijke inrichting, opdat het belang van kwetsbare groepen niet uit het oog verloren wordt.

Kom met ons praten. Kom met ons dromen, over een progressief mensbeeld op wonen, werken en recreëren.

De Onderstroom
Nederland snakt naar progressieve antwoorden om grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Antwoorden zijn er genoeg, maar de vertaling naar de praktijk blijft vaak uit. Daarom lanceert Progressief Café, een groep jonge denkers, De Onderstroom, een journalistiek platform dat ideeën uit de progressieve onderstroom van de samenleving vertaalt naar beleid en praktijk.

De artikelen en podcasts van De Onderstroom verschijnen op deze verzamelpagina.

Leegstand
Volgens het CBS staan alleen al in Amsterdam 14.600 panden, waarvan ruim 12.000 woningen, maar ook kantoren en hotels, leeg. Hoe kan dit? Wat is er aan de hand met leegstand? En belangrijker nog, hoe benutten we al deze ruimte op een manier die de wooncrisis wél aanpakt. Een eerste stap te zijn gezet met de invoering van een zelfwoonplicht voor koopwoningen; beleggers in Amsterdam mogen dan niet langer huizen van minder dan 512.000 euro opkopen en verhuren. Is dit een kurk op de fles?

DossierNieuw Amsterdam Manifest
ProgrammareeksNieuw Amsterdam Manifest 2022-2030

Pakhuis de Zwijger zet zich in voor een stad van, voor en door iedereen. Om te komen tot dit 'Nieuw Amsterdam' hebben we tien punten opgesteld, op basis van 20 ambities, die de rode lijn vormen voor onze blik op de stad van morgen. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werken we deze punten verder uit. Met zoveel mogelijk Amsterdammers en experts uit het land, formuleren we het Nieuw Amsterdam Manifest, het collegeakkoord voor de komende 8 jaar. In verschillende fases werken we aan tien verschillende thematische hoofdstukken die beschrijven hoe Amsterdam zich in de komende jaren zal (moeten) ontwikkelen.