Er loopt een kloof door Nederland. Tussen de huizenbezitters en mensen met schulden. Tussen gezonde en ongezonde mensen. Mensen met en zonder opleiding. Krijgen we die kloof nog dicht? VPRO Tegenlicht gaat de hele maand januari op zoek naar mensen van beide kanten van de kloof die de verschillen verkleinen. Tijdens deze Tegenlicht Meet Up gaan we zoals gewoonlijk aan de hand van de uitzending verder met elkaar in gesprek. Over de kloofdichters van de Nederlandse samenleving. Hoe verkleinen zij het steeds groter wordende gat tussen de ‘hooplozen’ en de ‘hoopvollen’ en hoe kunnen de systeemmensen in de samenleving hiervan leren?

We starten met een gesprek over het maakproces van de aflevering. Dat doen we met:

Vervolgens gaan we aan de hand van fragmenten uit de aflevering in gesprek met een aantal experts. Wij gaan het hebben over hoe zij naar de aflevering kijken, maar ook vooral naar de realiteit. Wat is die kloof? Hoe zit het met de bureaucratie? Wat moet er gebeuren om schrijnende verhalen te verminderen en de situatie minder nijpend te maken? en hoe vertaalt zich dit naar de praktijk en natuurlijk ook een beetje naar Amsterdam.

Deze gesprekken gaan we voeren met:

Informatie sprekers:

Evert Jan is sociaal ondernemer die met zijn Platform Model for Purpose Organizations bedrijven helpt die bijdragen aan een betere wereld. Daarnaast is hij auteur van het boek “Van CEO naar tuinman”. In zijn boek laat hij zien hoe je kunt leren van onder meer de samenwerking in mierenkolonies en natuurlijke groeiprocessen om een organisatie op te zetten die levendig, slagvaardig en robuust is.

Lucia Martis is leidinggevende bij Stichting ProFor. Stichting ProFor bestaat sinds 1997 en ondersteunt mensen in Zuidoost op een laagdrempelige manier met diverse hulpvragen over bijvoorbeeld communicatie met instanties en achterstandsproblematiek. Daarnaast organiseert de stichting activiteiten en themabijeenkomsten al dan niet met andere (maatschappelijke) instellingen.

Marjorie Malbons is armoedeverzachter schuldenaanpakker en stemgever van armoedeverandering. Dit doet zij voor MAIT. MAIT is een Stichting die zich richt op armoedeverzachting door het bieden van financiële hulp, tegemoetkoming voor kinderen van ouders die niet rond kunnen komen en het aanbieden van meerdere middelen zodat zij er weer bovenop kunnen komen.

Tim ‘S Jongers is politicoloog, bestuurskundige en publicist. Zo schreef hij onder andere het boekje Beledigende Broccoli en schrijft hij voor de Correspondent. Hij werkte eerder als senior-adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Sinds september 2022 is hij directeur van de Wiardi Beckman Stichting.

ProgrammareeksTegenlicht Meet Up

In de week na de uitzending van de Tegenlicht documentaire, zetten we -aan de hand van filmfragmenten - het gesprek voort, samen met de filmmaker, relevante gasten en het publiek.