De landen en personen die het minste bijdragen aan klimaatverandering zijn degenen die het meeste last hebben van overstromingen, droogte en andere milieurampen. Wie komt voor hen op bij de volgende klimaattop? Ga in gesprek met verschillende NGO’s, politici en beleidsmakers en jonge klimaatactivisten over wat Nederlandse onderhandelaars mee kunnen nemen naar de aankomende COP in Egypte.

Dit programma is ter voorbereiding voor het hoofdprogramma van de avond: ‘Klimaattop: naar de onderhandeltafel’. Tijdens het hoofdprogramma zullen de lessen uit de rondetafelgesprekken worden meegenomen. Tussen de twee programma’s door krijg je van ons een lekkere maaltijd. Let op! Als je bij beide onderdelen aanwezig wilt zijn, meld je dan voor beide programma’s aan!

Tijdens deze vroege avondbijeenkomst kun je zelf input leveren tijdens rondetafelgesprekken georganiseerd door ActionAid, Both ENDS, WECF, CARE, Jonge Klimaatbeweging en Oxfam. Het onderwerp van climate justice wordt drie rondes uitgediept met de thema’s: Mitigatie en de rechtvaardige energietransitie, Adaptatie en Loss & Damage.

Iedereen is welkom, ook als je geen specialist bent! De gesprekken zijn in kleine groepen en worden begeleid door een ervaren spreker die een aantal stellingen en vragen aan de groep zal voorleggen.

ProgrammareeksGroene Transitie

Hoe geven we praktische invulling aan alle duurzame doelen in de Metropoolregio Amsterdam?