Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom, er is grote kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise (CoE) Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Het CoE Urban Education organiseert zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger waar de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad centraal staan.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Tijdens deze vijfde (hybride) bijeenkomst staat de maatschappelijke uitdaging (MU) Maatschappelijke en politieke participatie in de grote stad centraal van het CoE Urban Education.

De stem van jongeren bij het vormgeven van de samenleving en politiek is belangrijk. Dit is voor jongeren zelf echter niet vanzelfsprekend. Zij hebben maar al te vaak het gevoel dat hun stem er niet toe doet. Vooral jongeren met een mbo-achtergrond denken dat zij onvoldoende in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de politiek. Mede hierdoor participeren zij minder in de formele politiek. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst onder jongeren dan ook laag, zeker onder deze specifieke doelgroep.

Een belangrijke opdracht voor professionals is jongeren de instrumenten te geven om te participeren. En om ervoor te zorgen dat politici en bestuurders niet langer om hen heen kunnen. Welke instrumenten dit zijn en hoe docenten en jongerenwerkers deze kunnen inzetten, bespreken we op 19 april. We organiseren drie plenaire ronde tafelsessies waarin diverse vraagstukken aan de orde komen. Publiek (online en in de zaal) kan meepraten tijdens de sessies.

Versterken verkiezingsopkomst?

Tijdens het eerste rondetafelgesprek staan de volgende vragen centraal: ‘Hoe kunnen docenten met educatieve materialen de politieke participatie van jongeren versterken? Wat werkt wel en wat juist niet?’ Het Centre of Expertise Urban Education ontwikkelde materialen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo’n 30 docenten en 2500 studenten probeerden de materialen uit. De lessen worden geëvalueerd en zijn op effectiviteit getest.

In de sessie bespreken we hoe we politieke participatie van jongeren kunnen versterken en hoe verschillende partners (docenten, jongerenwerkers, lerarenopleiders, onderzoekers) elkaar daarbij kunnen helpen. Het educatief materiaal is daarbij het vertrekpunt.

Aan deze sessie nemen deel:

  • Numan Yilmaz, docent ROCvA
  • Hessel Nieuwelink, trekker Maatschappelijke en politieke participatie in de grote stad, Centre of Expertise Urban Education en lector Burgerschapsonderwijs, HvA

‘Breekijzers en botte bijlen’

Vaak zien we jongeren vooral als consumenten en/of lastpakken. Maar ze zitten vol met ideeën en energie. Soms is hun stijl ‘met de botte bijl’. Het is een kunst om op hun energie in te spelen en te kijken hoe je met hen volgende stappen kunt zetten.

In deze tweede sessie bekijken we hoe professionals in jongerenwerk en onderwijs als een soort breekijzer ruimte creëren voor jongeren. Ze zetten politiek in het ‘groot’ en in het ‘klein’ in om met jongeren te verbeelden: wat is een samenleving die we allen de moeite waard vinden? En welke rol kunnen professionals daarbij spelen?

Aan deze sessie nemen deel:

  • Sebastian Abdallah, programmacoördinator Maatschappelijke en politieke participatie in de grote stad, Centre of Expertise Urban Education
  • Samira Hoogvliets, Verdedig Noord, voormalig jongerenwerker Dock Noord. Student Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Stimuleren politieke participatie?

Tijdens het derde panelgesprek spreken we over manieren waarop jongerenwerkers en docenten de politieke participatie van jongeren kunnen stimuleren. Hoe doen zij dat en welke dilemma’s komen ze dan tegen? Laten zij bijvoorbeeld blijken wat hun mening is of houden ze die voor zich? Hoe zorgen zij ervoor dat jongeren zich veilig voelen om zich te uiten? Op welke manieren kunnen jongeren beleven dat hun stem ertoe doet? En hoe verhoudt dat zich tot structurele onrechtvaardigheden, zoals de kloof tussen burgers en politiek, institutioneel racisme, seksisme of klassisme?

Aan deze sessie nemen deel:

  • Coen van Heteren, directeur Sociaal cement
  • Norah Kembel, student maatschappijleer, HvA

Centre of Expertise Urban Education

Het Centre of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam wil een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg, en onder meer kennisinstellingen en beleidsmakers. Door met professionals te werken aan onderzoek, praktijkontwikkeling en agendering, beogen we alle kinderen en jongeren optimale kansen te bieden.