Er komen veel nieuwe trends en ontwikkelingen op ons af. Er is een woon-, klimaat-, vluchtelingen- en coronacrisis. Alle hebben ze een effect op de sociale huurwoningmarkt. Het aantal woningzoekende in de sociale huur neemt toe, maar ook het aantal kwetsbare mensen (Maatschappelijke Opvang, statushouders) die een woning nodig hebben. De nieuwbouw in de sociale huur blijft achter, maar de eisen op duurzaamheid nemen tegelijkertijd toe. Het is steeds lastiger om voldoende menskracht en betaalbare materialen te vinden voor nieuwbouw en verduurzaming. De betaalbaarheid voor huurders staat onder druk door de gestegen gasprijzen en toenemende inflatie. Ook is er een grote roep om meer menselijke maat.

De Amsterdamse woningcorporaties werken daarom aan vier grote speerpunten: het vergroten van het aanbod door nieuwbouw en daarmee de doorstroom, versterking van de ontwikkelbuurten en Masterplannen, veel aandacht voor passende huisvesting voor kwetsbare groepen en de overgang naar de duurzame stad.

In deze besloten sessie gaan we in op de uitdagingen en aanpak aan de hand van korte pitches over actuele thema’s en ontvangen we wethouder Volkshuisvesting en Duurzaamheid Zita Pels.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.
Programma
15.00

Welkom en introductie Anne-Jo Visser, directeur AFWC

15.15

Actuele stand van sociale woningmarkt, Steven Kromhout, onderzoeker AFWC

15.30

Justin Samgar, spoken word artiest en dichter

15:40

Thema pitches met o.a. Radboud Sutorius (AFWC, beleidsadviseur nieuwbouw), Frank van der Veek (AFWC, beleidsadviseur duurzaamheid en energietransitie), Yvonne van Veen (adviseur Alliantie, Bijzondere Doelgroepen), Lex Brans (bouwadviseur Provincie Noord-Holland), Karin Boudewijns (HVO Querido), Lidewij van Bakel (AFWC, beleidsadviseur Wonen), Anneke Verboom (beleidsadviseur Schuldenaanpak), Famke Veenstra (Geregelde Betaling, gemeente Amsterdam), Sven Ringelberg (strategisch adviseur energietransitie), Michelle van Gastel (Masterplan ZO, gemeente Amsterdam) en meer.

16:50

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting & Duurzaamheid) ontvangt jaarbericht

17.00

Afsluiting (aansluitend borrel)

De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator