Israël is in de wereld vaak onderwerp van gesprek, en dat geldt zeker ook voor Nederland. Joodse Nederlanders hebben, in meer of mindere mate, een vanzelfsprekende band met het land. Wat is die band precies, en wat betekent deze voor het leven van Nederlandse Joden in de dagelijkse praktijk? In dit gesprek spreken vier Joodse Nederlanders over wat Israël voor hen betekent. Is Israël een reden voor trots of schaamte? Een verzekeringspolis of bron van inspiratie? Waaruit bestaat de band met een land waar je misschien helemaal geen familie hebt wonen en vrijwel nooit komt? Wat is de invloed van de aanhoudende internationale aandacht voor Israël op het leven van Joodse Nederlanders?

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Asjer Waterman
Sociaal werker bij JMW Freyda
ProgrammareeksJoods in Nederland

Drie debatavonden georganiseerd door Joods Maatschappelijk Werk in samenwerking met Crescas en Pakhuis de Zwijger over Jodendom en Joods zijn in de Nederlandse samenleving anno 2020. Tijdens de drieluik gaan we met diverse stemmen uit de joodse gemeenschap in gesprek over thema's aangaande antisemitisme, religie en diaspora. De programmareeks vindt geheel online plaats middels LIVECAST waarbij publieksparticipatie mogelijk is.