Ondanks de inzichten uit de verhoren van de parlementaire enquête laait de discussie steeds weer op: moet er weer gas gewonnen worden uit het Groningenveld? Deze bijeenkomst geeft meer inzicht in het gaswinningsdossier en de gevolgen van de gaswinning voor bewoners. Welke (internationale) belangen spelen een rol en waarom zijn deze inzichten voor heel Nederland van belang?

Ervaringsdeskundigen en onderzoekers gaan in gesprek en geven een overzicht van wat de gaswinning, aardbevingen, schade aan huizen en versterking en sloop van panden doet met bewoners.

Tom Postmes is professor in de Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en daarnaast ook wetenschappelijk directeur van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Hij onderzoekt sinds 2015 de (gezondheids) gevolgen van de gaswinning

Hanneke Pot is onderzoeker en docent aan de Hanzehogeschool in Groningen en external research fellow aan the Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD). Ze deed samen met een onderzoeksteam onderzoek naar de effecten van ‘Experiment Krewerd’. Dit is een bewonersinitiatief waarin bewoners meer regie zouden krijgen over de (versnelde) versterking van hun huis. Hanneke vertelt over de uitdagingen en de verschillende barrières waar zij tegenaan lopen in deze aanpak.

Nicole van Eijkern en Eline de Flines, moeder en dochter, delen hun verhaal als bewoners van het gebied. Het karakteristieke pand waarin zij woonden is inmiddels gesloopt en er is een nieuw huis voor in de plaats gekomen. De impact van de gaswinning op hun leven en relatie was en is nog steeds heel groot. Ze delen hoe zij zich door dit, bijna 10 jarige, proces heen hebben geworsteld, hoe dit tussen hen in heeft gestaan en hoe ze daar weer goed uit gekomen zijn.

ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.