De Russische aanval in Oekraïne maakt EU-lidstaten bewust van het feit dat zij als politieke gemeenschap tot elkaar veroordeeld zijn, en als blok moeten opereren. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door de gasreserve met elkaar te delen bijvoorbeeld. Of door klimaatrechtvaardigheid te bevorderen in de energietransitie. Kortom, de EU smacht naar een nieuwe sociale agenda om grote crises van onze tijd het hoofd te bieden. In dit interactieve programma (progressief café) gaat u samen met experts nadenken over de rol die Nederlandse beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kunnen spelen om een nieuwe Europese sociale agenda te bevorderen.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

  • Ben Crum is Hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder werkte hij voor de Centre for European Policy Studies in Brussel and als co-directeur van het Amsterdamse Centre for Contemporary European Studies. Zijn werk richt zich op democratie en solidariteit in een internationale context, in het bijzonder op Euroepse Integratie.
  • Sven Schreurs is promoveert bij het departement Sociale wetenschappen van de European University Institute (EUI) in Florence. Zijn onderzoek richt zich op Sociaal Europa, en schrijft momenteel een proefschrift met als titel: Advancing “Social Europe” through crisis: The shifting contours of EU social policy in the context of legitimacy challenges and discursive change, 2009–2019
  • Mendeltje van Keulen leidt als lector (praktijkprofessor) het onderzoeksgroep EU Impact Hub aan De Haagse Hogeschool. Haar werk richt zich op het toegankelijk maken van de EU aan het brede publiek en de praktijk. Als fellow is zij verbonden aan het Montesquieu Instituut. Ze werkte eerder als EU-adviseur, griffier en hoofd EU-advisering bij de Tweede Kamer.
  • Sara Murawski is beleidsadviseur en onderzoeker op het gebied van internationale handel en investeringen, financiën en Europese integratie. Ze heeft gewerkt in de wereld van de journalistiek, denktanks, NGO’s, het Nederlandse en Europese Parlement en met vele actiegroepen. Sara is bij Sustainable Finance Lab projectleider van het project “Changing Fiscal Rules and reforming the EU fiscal framework” dat het debat in Nederland probeert te verschuiven van zuinig naar toekomstgericht. De continue dialoog met experts, beleidsambtenaren en lokale actoren bij het ontwikkelen van haar gedachten, output en activiteiten zijn cruciaal voor haar.
  • Rens van Tilburg is lid van het eerste uur en directeur van het Sustainable Finance Lab. Eerder werkte hij als medewerker in het Europees Parlement, de Tweede Kamer en bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Voor de AWT onderzocht Rens van Tilburg welke gevolgen de stormachtige veranderingen in de financiële sector hebben gehad voor de mogelijkheid om lange langetermijninvesteringen te plegen. Bij SOMO schreef hij het rapport ‘Het financiële overgewicht van Nederland’.
  • Kim van Sparrentak is sinds 2019 lid van het Europese parlement namens Groenlinks. Zij houdt zich bezig met onder meer werkgelegenheid en sociale zaken. Eerder werkte zij als klimaatonderzoeker en als campaigner bij Milieudefenisie en Wise. Ze studeerde politieke wetenschappen en urban environmental management, en was duo-voorzitter van DWARS en de Jonge Groenen.
  • Gershwin Bonevacia is dichter, schrijver en performer. Van maart 2019 tot januari 2022 was Gershwin stadsdichter van Amsterdam, en schreef hij maandelijks een gedicht in Het Parool. Zijn poëziedebuut Ik heb een fiets gekocht gaf hij in 2017 in eigen beheer uit en maakte hij eigenhandig tot underground classic door er meer dan 6000 exemplaren van te verkopen. In 2021 verscheen zijn nieuwe dichtbundel Toen ik klein was, was ik niet bang uit bij uitgeverij Das Mag en vertaalde hij het kinderboek Zo klinkt verandering van de befaamde Amerikaanse spoken word artiest Amanda Gorman.
  • Afke Groen is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Ze is co-redacteur van het boek Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid (2021, Boom) en doet onder meer onderzoek naar de democratische inrichting van de Europese Unie. Eerder promoveerde ze in de politieke wetenschappen aan Maastricht University, waar ze ook werkte als docent. Ze publiceerde onder meer over de rol van nationale parlementen en partijen in Europese zaken.
  • Kiza Magendane is initiatiefnemer is Progressief Café. Hij heeft in Amsterdam en Antwerpen politicologie gestudeerd en werkt als zelfstandig schrijver en beleidsondernemer. Hij is auteur van Met Nederland in therapie (2021). Als schrijver en essayist is hij verbonden aan NRC en De Groene Amsterdammer. De afgelopen maanden werkte hij met de redactie van progressief Café aan een speciale artikelen- en podcast serie over sociale Europa.

Meer informatie

Solidariteit is vanaf de oprichting van de Europese Unie een van haar belangrijke pijlers geweest, maar de invulling daarvan hangt af van politieke ontwikkelingen en maatschappelijke draagvlak. Tegelijkertijd zijn er heldere Europese juridische kaders die vaststellen hoe EU-landen in moeilijke tijden solidair met elkaar dienen te zijn. Grote crises herinneren de lidstaten aan het feit dat ze naast lusten ook een bijdrage moet leveren om het voortbestaan van het Europese project te garanderen. In de recente geschiedenis is dit geïllustreerd door onder meer de Euro- en de coronacrisis, waar de vraag gold of rijke landen bereid waren om iets meer bij te dragen aan de gemeenschappelijke begroting en investeringen. Hetzelfde geldt voor het migratievraagstuk. Door een gemeenschappelijke buitengrens en de vrij verkeer van personen dienen Europese landen een manier vinden te om de instroom van vluchtelingen en asielzoekers op een billijke manier te verdelen.

De recente Russische aanval in Oekraïne en de daaraan gekoppelde geopolitieke uitdagingen vormen ook een wake-up call voor Europese solidariteit. De lidstaten zijn bewust van het feit dat zij als politieke gemeenschap tot elkaar veroordeeld zijn, en als blok moeten moeten opereren. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door de gasreserve met elkaar te delen bijvoorbeeld. Of grenslanden niet alleen verantwoordelijk te houden voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Of door eerlijk te investeren in gemeenschappelijke programma’s op het gebied van energietransitie en sociale beleid.

Kortom, de EU smacht naar een nieuwe sociale agenda om grote crises van onze tijd het hoofd te bieden. Daarom organiseren wij (Progressief Cafe & Mr. van Mierlo Stichting) een interactieve evenement waarin er een basis gelegd wordt voor de nieuwe Europese sociale agenda eruit. Onder leiding van Kiza Magendane (Progressief Café) en Afke Groen (Mr. van Mierlo Stichting) gaat u samen met andere experts en mensen uit te praktijk reflecteren over de rol die Nederlandse beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kunnen spelen om een nieuwe Europese sociale agenda te bevorderen. De verzamelde inzichten worden met Nederlandse politieke partijen gedeeld naar aanloop van de volgende Europese verkiezingen.

Podcast De Onderstroom

Het nieuwe seizoen van De Onderstroom gaat over Sociaal Europa. In een serie gesprekken laat de redactie van Progressief Café verschillende experts aan het woord die vertellen hoe wij vanuit Nederland aan een nieuwe sociale agenda voor de Europese Unie kunnen bouwen.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met