Een angststoornis speelt zich veelal achter de schermen af. Door stigma’s en een tekort aan kennis verstoppen mensen dat er iets aan de hand is, totdat ze niet meer hun leven kunnen leiden zoals ze dat zouden willen. Want hoe meer je je angsten uit de weg gaat, hoe groter ze worden. De documentaire Nola volgt de 24-jarige Daniëlle die al jaren kampt met psychische problemen, waaronder een angststoornis. Ze heeft ontzettend veel vormen van therapie geprobeerd, maar niks heeft echt geholpen. Een psychosociale hulphond ziet ze dan als laatste redmiddel. Het is haar hoop om te kunnen herstellen en de draad weer op te kunnen pakken. In Nederland heeft maar liefst 15% van de volwassenen een angststoornis. Met de film als aanleiding gaan we een breder gesprek voeren over het leven met een angststoornis binnen onze samenleving. Hoe kunnen we het meer bespreekbaar maken en onze samenleving zo inrichten dat mensen het leven met een angststoornis buitenshuis beter aankunnen?

Over de sprekers

Eva Krol is een documentaire regisseur met een achtergrond in de culturele antropologie. Haar ambitie is om actuele maatschappelijke thema’s aan het licht brengen bij een groot publiek. Met haar werk wil ze mensen aan het denken zetten, nieuwe inzichten bieden en het gesprek rondom kwetsbare onderwerpen openen.

Daniëlle van der Sluis is masterstudent Klinische Psychologie en daarnaast eigenaar van psychosociale hulphond Nola. Samen met Nola gaat ze de uitdagingen van het leven aan, en leert ze dat kracht en kwetsbaarheid heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Door haar eigen ervaringen te delen, hoopt ze anderen uit te nodigen dat ook te doen en zo het taboe rondom psychische kwetsbaarheid te verminderen.

Sanne Weeber is psycholoog aan de Universiteit Leiden. In haar werk helpt ze studenten met verschillende soorten psychische problemen waaronder (faal)angst, depressieve klachten, een negatief zelfbeeld, omgaan met stress en uitstelgedrag. Ook geeft zij trainingen en workshops rondom deze thema’s.

Dit programma is ontwikkeld door
Emma Vogel
Programmamaker Sociale Stad
De moderator van dit programma is
Joline Rodermans
Moderator