Er is een groeiend activistisch gedachtegoed onder jongeren, zowel online als offline. Maar hoe veel invloed hebben jongeren nou echt op de veranderingen die zij willen zien? Wat hebben jongeren nodig vanuit de gemeente voor meer zeggenschap in een veranderende stad? Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht brengen wij jongeren samen en gaan wij achterhalen wat zij nodig hebben om meer zeggenschap te krijgen over de besluitvorming in hun stad. Wij gaan het gesprek aan met betrokken jongeren, activisten, en makers en creëren zo het Jong Amsterdam Manifest. De uitkomsten nemen wij mee naar het verkiezingsdebat in 2022.

 

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Wat gaan we vanavond doen?

Vanavond gaan wij met een diverse groep jongeren het gesprek aan over de rol van jongeren binnen besluitvorming in de stad. De avond zal in het teken staan van de punten uit het Nieuw Amsterdam Manifest. Het eerste gesprek zal gaan over het behouden van het online en offline activistische gedachtegoed onder jongeren in de stad. Hoe kan online activisme werken voor jongeren en de veranderingen die zij willen zien? Hoe kan activisme onder jongeren behouden en ondersteund worden vanuit de gemeente? Het tweede gesprek zal zich meer richten op de manier waar op beleidsmakers een diverse groep jongeren kan betrekken bij besluitvorming in de stad. Hoe zorg je ervoor dat een diverse groep jongeren systematisch wordt betrokken bij besluitvorming?

Wie zitten er aan tafel?

  • Bouke van Balen is student aan de Universiteit van Twente, waar hij een Master volgt in Philosophy of Technology. Samen met Charlotte Remarque maakt hij “Red de Millenial”: de podcast waarin het duo onderzoek doet naar de vooroordelen over hun eigen generatie.
  • Lana Lente is kraker en activist. Ze is woordvoerder van de actiegroep Pak Mokum Terug, die afgelopen oktober het leegstaande Hotel Marnix kraakten en omdoopten tot Hotel Mokum. Het Hotel werd eind november ontruimd.
  • Anouke Mandjes studeerde sociologie in Amsterdam. Ze schreef haar afstudeerscriptie over de paradox van een dalend ledenaantal bij studentenvakbonden en de toenemende demonstratiedeelname onder studenten.
  • De 15-jarige Sytze Fortuin is intersectioneel klimaatactivist. Hij is onder anderen actief bij Fridays for Future.
  • Sade is kinderraadslid. Kinderraadsleden vertegenwoordigen de kinderen van de stad Amsterdam en in het bijzonder het stadsdeel waar ze vandaan komen. Daarnaast zorgt de kinderraad ervoor dat wensen van kinderen op de agenda van de Amsterdamse politiek komen.
  • Als kinderburgemeester van Amsterdam heeft Angel de taak om voor de belangen van alle Amsterdamse kinderen op te komen. Ze informeert de gemeenteraad over de ideeën, suggesties en wensen van de kinderraad.
  • Irene Petrillo is mede-oprichter en voormalig voorzitter van de jongerenmilieuraad (JMR). De raad maakt zich hard voor jongerenparticipatie op het gebied van milieu en biedt jongeren de mogelijkheid mee te schrijven aan het Nederlands milieubeleid.
  • Charity Reingoud is cultureel ondernemer en co-founder van Prospect Eleven. Deze broedplaats in Amsterdam Zuidoost zet zich in voor jonge culturele ondernemers en is een verbinder tussen jongeren en de gemeente en ontwikkelaars.
  • Met een achtergrond in pedagogiek en sociologie is Floor van der Woude nu werkzaam bij Hoodlab. In een omgebouwde zeecontainer trok ze de buurten van Amsterdam in om het gesprek aan te gaan met jongeren. Zo gaf ze hen de kans om hun visie op de stad te delen.

 

 

 

DossierNieuw Amsterdam Manifest
ProgrammareeksNieuw Amsterdam Manifest 2022-2030

Pakhuis de Zwijger zet zich in voor een stad van, voor en door iedereen. Om te komen tot dit 'Nieuw Amsterdam' hebben we tien punten opgesteld, op basis van 20 ambities, die de rode lijn vormen voor onze blik op de stad van morgen. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werken we deze punten verder uit. Met zoveel mogelijk Amsterdammers en experts uit het land, formuleren we het Nieuw Amsterdam Manifest, het collegeakkoord voor de komende 8 jaar. In verschillende fases werken we aan tien verschillende thematische hoofdstukken die beschrijven hoe Amsterdam zich in de komende jaren zal (moeten) ontwikkelen.