In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen crowd sourcen wij het collegeakkoord voor 2022-2030. Pakhuis de Zwijger zet zich in voor een stad van, voor en door iedereen. Om te komen tot dit ‘Nieuw Amsterdam’ hebben we tien punten opgesteld, op basis van 20 ambities, die de rode lijn vormen voor onze blik op de stad van morgen. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werken we deze punten verder uit. Met zoveel mogelijk Amsterdammers en experts uit het land, formuleren we het Nieuw Amsterdam Akkoord, het collegeakkoord voor de komende 8 jaar.

 

NB Dit is een besloten bijeenkomst

Het Jong Amsterdam Akkoord

Er mist een jongerenperspectief in het Nieuw Amsterdam Akkoord. Wat best gek is, gezien juist deze doelgroep de stad van de toekomst zal meemaken en vormen. Dit is de reden dat wij, Tobias, Bessie en Jelena (stagiaire-programmamakers), hebben besloten om samen met jongeren na te denken over hun bijdrage en visie voor het akkoord en dit vervolgens op te nemen in het Nieuw Amsterdam Akkoord.

Om die reden organiseren wij een expert sessie met actieve jongeren (initiatieven) binnen de stad. Wat is de rol van jongeren initiatieven in de stad van de toekomst? Worden jongeren genoeg betrokken binnen besluitvorming van de stad? Hoe zorgen wij ervoor dat deze rol vergroot kan worden? Tijdens deze brainstorm en expert sessie brengen wij jongeren en initiatieven samen uit verschillende stadsdelen. Dit creëert een kans om ideeën te delen, te netwerken en om samen te brainstormen over de genoemde vragen die samenkomen in onze hoofdvraag:

“Hoe krijgen jongereninitiatieven meer invloed op besluitvorming in de stad?”

Om een boodschap vanuit de verschillende jongeren initiatieven te formuleren, maken wij gebruik van drie subvragen. Hiermee kunnen wij punten formuleren, die wij kunnen opnemen in de jongeren sectie in het Nieuw-Amsterdam Akkoord. De drie subvragen zijn:

→ Wat gaat er goed en moeten wij behouden?

→ Wat gaat er niet goed en moeten wij mee stoppen?

→ Wat gebeurt er nog niet nauwelijks in de stad en moeten wij mee beginnen?

Avond Programma – Jonge Makers in de Stad van de Toekomst – 13 Januari – 20:00

Los van deze expert sessie, gaan wij 13 Januari een avondprogramma opzetten wat een vervolg zal zijn op de expert sessie op 30 november. Hierin zullen wij dieper ingaan op verschillende initiatieven van jonge makers (designers, kunstenaars, activisten, architecten) uit Amsterdam, als stad van de toekomst in hun perspectief. Hierin zullen de opgehaalde punten uit de expert sessie ook aangehaald en besproken worden.

DossierNieuw Amsterdam Manifest