De EU ontwikkelt een Europees identiteitsbewijs. Deze vervanger van DigiD dient naast ID als ‘wallet’ voor zaken als schooldiploma’s, bankgegevens, gezondheidsdata, vaccinaties. Je kunt er leningen mee afsluiten, maar ook veilig inloggen bij platformen als Facebook. De beloften is gemak voor overheden, bedrijven en burgers, die bovendien meer controle zouden krijgen over eigen data. Maar privacywaakhonden waarschuwen dat het eID drempels opwerpt voor participatie in de samenleving. Gaan we met het eID richting surveillance staat en een sociaal kredietsysteem naar Chinese snit of kunnen we eID inrichten met respect voor onze burgerrechten?

Prof. Bart Jacobs, hoogleraar Security, privacy en identity aan de Radboud Universiteit Nijmegen, lid KNAW en betrokken bij de ‘European Digital Identity Wallet’
Dr. Tijmen Wisman, privacyjurist en universitair docent bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Voorzitter van het Platform Burgerrechten
Marie-José Hoefmans
, CEO en Co-founder van de data-coöperatie Schluss. Schluss wil de zeggenschap over persoonlijke data teruggeven aan het individu.

Over de Vierde Golf.
De Vierde Golf is een collectief van politiek ontheemden uit de linker hoek, zij streeft naar een crisisbestendige democratische rechtsstaat die de fundamentele rechten en vrijheden van burgers vooropstelt. Dat doen we door de democratie opnieuw te denken en te doen, in de vorm van dialoog en actie.

Dit programma is gemaakt zonder inhoudelijke of productionele inbreng van Pakhuis de Zwijger.

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door