Het landschap van de Amsterdamse Haven is vanuit historie ingericht voor de productie en opslag van fossiele brandstoffen en de bijbehorende risicocontouren. Het gras is kort, de kades zijn hoog en hekken scheiden grote gebieden af van het publiek. Nu komt het gebied onder druk te staan door stadsuitbreidingen en de energie- en grondstoffentransitie. Hoe kan de leefbaarheid in de haven verbeterd worden voor de nieuwe omwonenden met behoud van industriële functies? En hoe kan de ontwikkeling van natuur hieraan bijdragen? Samen met belanghebbenden, ontwerpers en ecologen verkennen we een toekomst voor de Petroleumhaven waarin mens, natuur en industrie samen komen in een eco-industrieel landschapspark.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers:

Margit Blok is General Manager van EuroTank Amsterdam (ETA), een bedrijf gevestigd in de Amsterdamse haven. In 2021 zette ETA een belangrijke stap om bij te dragen aan de energietransitie: het ombouwen van gasolie-tanks voor de opslag van biobrandstoffen, gemengde biobrandstoffen en Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

Albert Vliegenthart werkt als ecoloog bij De Vlinderstichting. In die rol is hij ook betrokken bij het ontwikkelen van lezingen, programma’s en workshops over ecologie. Vanuit zijn passie probeert Vliegenthart ook bedrijven enthousiast te krijgen voor een meer duurzame omgang met de natuur.

Merijn Vroonhof werkt bij Team Nieuwe Opgaven, Ruimte en Duurzaamheid en is senior beleidsadviseur Ruimte (Haven) bij de Gemeente Amsterdam. Met een achtergrond in stedenbouwkunde is bezig met het ruimtelijke havengebied en het potentieel van het terrein.

Enno Ebels is teamleider van team Stad bij de Gemeente Amsterdam. Hij is bezig met ruimtelijk beleid en is vanuit die rol bezig met de betekenis van het havengebied voor de hele stad.

 

Ben jij ook zo benieuwd naar de bedrijvigheid en natuur in de haven? Bestel dan snel een ticket voor de Zeehavendagen via deze link.

Zeehavendagen Amsterdam biedt iedereen van Amsterdam tot en met IJmuiden een kijkje achter de schermen bij het havenbedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied. Het programma biedt een aanéénschakeling van rondleidingen op scheepswerven, terminals, cacaovemen, fabrieken, musea en andere locaties. De eerste editie van het evenement is van donderdag 23 tot en met zondag 26 juni.

ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.