Nederland voert al jaren een actief mengbeleid door wijken met veel sociale huurwoningen diverser te maken.​ Dit wordt nagestreefd door midden​ & hoge segment huur en koopwoningen toe te voegen. En met succes, oude achterstandswijken worden hot. Woningen en straten worden opgeknapt door de toestroming van economisch kapitaal en nieuwe bedrijvigheid ontpopt zich razendsnel. Echter​, de huidige bewoners voelen zich do​or de sterk stijgende woningprijzen en snel veranderende leefomgeving uitgesloten van deze opwaardering. Ze ervaren een verlies van de ziel van de wijk of worden zelf verdrongen. Wat zijn exact de effecten ​van gentrificatie? En op welke manier zijn de nadelige effecten te verzachten? Tijdens deze tweedelige serie gaan we hierover in gesprek.

Onlangs gaf Minister Van Veldhoven aan dat een betere mix van bewoners in achterstandswijken noodzakelijk is ​om de leefbaarheid te verbeteren. Dit mixen moet echter met grote zorg gebeuren om te ​bereiken dat ook de huidige bewoners en ondernemers van de wijk profiteren.​

Tijdens deze avond analyseren we de effecten van het proces van gentrification. Hierbij ​tonen we nationale en internationale voorbeelden, bespreken we het huidige beleid van de gemeente Amsterdam en gaan we in gesprek met woningbouwer Rochdale over hoe zij aankijken tegen gentrificatie.

  • Minouche Besters is partner bij STIPO en focust zich op inclusieve steden, opwaardering van wijken, mengstrategie en gevaren zoals Gentrificatie. Als hoofdredacteur van het boek Our City – countering exclusion in public space zal zij een presentatie geven over de ins en outs van gentrificatie.
  • Urbanist Wouter Pocornie doet momenteel onderzoek naar het DNA van de Bijlmer. Met zijn DNA project in onder andere de K-buurt voert hij gelaagd en genuanceerd onderzoek uit op een waaier aan thema’s naar wat precies het DNA is van een buurt en hoe we dit kunnen waarborgen.
  • Martin van der Maas is planoloog bij de Gemeente Amsterdam. We gaan met hem in gesprek over de rol van de gemeente Amsterdam bij het opwaarderen van wijken in Amsterdam en welk beleid er momenteel wordt gevoerd.
  • Mirthe Biemans manager strategie bij woningstichting Rochdale. Zij huisvesten vooral mensen met een laag inkomen. Rochdale wil werken aan sterke buurten en inclusieve steden. Wat is de rol van de woningcorporatie hierin en wat is hun visie op het mixen van woonwijken en de effecten van gentrificatie?
Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
In samenwerking met
Thirza Tiel
Stagiair De Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Maurice Seleky
Auteur, Moderator, Podcasthost
Mediapartner
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.